Ý Tưởng Giao Dịch Ngày 11-15 tháng 4 năm 2022

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  Phân tích và nhận xét của Thị trường dưới đây không được coi là lời khuyên tài chính hoặc khuyến nghị giao dịch hoặc đầu tư vào bất kỳ sản phẩm tài chính nào. Hoàn cảnh tài chính cá nhân của bạn chưa được xem xét trong phần phân tích và nhận xét dưới đây. Bản tin này chỉ dành cho mục đích giáo dục chung. Không mua và bán các sản phẩm tài chính được thảo luận trong bản tin này một cách mù quáng. Luôn thực hiện phân tích và nghiên cứu của riêng bạn và nhận thức được rủi ro và phần thưởng khi giao dịch hoặc đầu tư vào bất kỳ sản phẩm tài chính nào.

Lưu ý quan trọng:

  • Điều quan trọng là bạn đang giao dịch với một nhà môi giới có ‘ Biểu đồ đóng New York ‘, (biểu đồ 5 ngày thực sự phù hợp với Đóng cửa New York).
  • Tải xuống bản demo của Nhà môi giới ưa thích & Nền tảng biểu đồ đóng New York của chúng tôi TẠI ĐÂY .
  • Tất cả các thị trường đều là thị trường ‘giao ngay’ hoặc thị trường tiền mặt trừ khi được nêu là ‘hợp đồng tương lai’.
  • Giao dịch Longs = Mua / Tăng và Short/Sell Giao dịch = Bán / Giảm.
  • ‘Khu vực sự kiện’ = Khu vực chính trên biểu đồ nơi hình thành tín hiệu hành động giá đáng kể trước đó

XAU/USD – Gold (Vàng)

Hành động giá: Giá đã tăng cao hơn so với tín hiệu Bullish Pinbar trước đó đã hình thành 2 tuần trước

Ý tưởng: Chúng tôi đang xem xét mua trên mức thoái lui thấp hơn trong phạm vi của tín hiệu bullish pinbar trước đó

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch ngay vàng thông qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng TẠI ĐÂY .

EURUSD – SPOT

Hành động giá: Giá đã hình thành 1 tín hiệu Bullish Pinbar nhỏ ngay trên mức hỗ trợ ngắn hạn 1.0804 vào cuối tuần trước (chúng tôi không xem xét giao dịch tín hiệu này)

Giá đã giảm một thời gian ngắn so với tín hiệu Bearish Pinbar gần đây đã hình thành vào cuối tuần trước (chúng tôi đề xuất giao dịch tín hiệu này trong bản tin ngày 8/4/2022)

Ý tưởng: đứng ngoài cho đến khi hành động giá tiếp tục phát triển

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch ngay EURUSD thông qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng TẠI ĐÂY .

GBPUSD – SPOT

Hành động giá: Giá đã hình thành tín hiệu thanh đuôi tăng ngay trên mức hỗ trợ ngắn hạn 1.2997 vào cuối tuần trước (chúng tôi không xem xét giao dịch tín hiệu này)

Giá đã giảm nhẹ so với bearish insidebar + pinbar (thiết lập kết hợp) gần đây đã hình thành vào cuối tuần trước (chúng tôi đề xuất giao dịch tín hiệu này trong bản tin ngày 8/4

Giá đã giảm so với thiết lập bearish fakey + nến đuôi dài trước đó kích hoạt vào đầu tuần trước

Ý tưởng: đứng ngoài đợi cho đến khi hành động giá phát triển thêm

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch GBPUSD Spot thông qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng TẠI ĐÂY .

GBPJPY – SPOT

Hành động giá: giá đã tăng cao hơn trong 1 thời gian ngắn từ mô hình inside bar gần đây đã hình thành vào cuối tuần trước ( không xem xét giao dịch mô hình này)

Ý tưởng: chúng tôi vẫn đang xem xét mua trên mức thoái lui thấp hơn và chỉ sau khi có tín hiệu mua hành động giá rõ ràng tại xung quanh vùng hỗ trợ ngắn hạn 157.7-58.2

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch GBPJPY Spot thông qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng TẠI ĐÂY .

USDJPY – CHỐT

Hành động giá: giá tăng cao hơn 1 chút so với mô hình inside bar gần đây đã hình thành vào cuối tần trước

Ý tưởng: chúng tôi đang cân nhắc mua nếu giá quay trở lại vùng inside bar breakout trước đó hoặc trên mức hỗ trợ ngắn hạn 121.25

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch ngay USDJPY thông qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng TẠI ĐÂY .

AUDUSD – SPOT

Hành động giá: giá đã hình thành một tín hiệu thanh đuôi tăng nhỏ vào cuối tuần trước (không xem xét giao dịch tín hiệu này)

giá đã giảm so với tín hiệu pinbar gần đây

Ý tưởng: xem xét việc bán trên mức thoái lui cao hơn trong phạm vi của tín hiệu thanh pinbar giảm giá gần đây

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch Spot AUDUSD thông qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng TẠI ĐÂY .

NZD/USD – SPOT

Hành động giá:

Ý tưởng:

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch Spot NZD/USD thông qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng TẠI ĐÂY .

 

DẦU THÔ – TƯƠNG LAI

Hành động giá: Giá đã hình thành thanh ghim tăng + thanh bên trong (thiết lập kết hơp) ngay trên vùng hỗ trợ ngắn hạn $88.8-$95.4 vào cuối tuần trước

Ý tưởng: chúng tôi đang xem xét việc mua trên một đột phá trên bullish pinbar + inside bar(thiết lập kết hợp)

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch Dầu Thô tương lai thông qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng TẠI ĐÂY .

S & P 200 – TIỀN MẶT

Hành động giá: không có tín hiệu hành động giá cần lưu ý

giá đã tăng cao hơn 1 chút so với tín hiệu bullish pinbar gần đây đã hình thành vào giữa tuần trước

 

Ý tưởng: chúng tôi vẫn đang xem xét mua trên mức thoái lui thấp hơn và chỉ sau khi có tín hiệu hành động giá trong vùng hỗ trợ ngắn hạn 7245-7353

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch tiền mặt S & P 200 thông qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng TẠI ĐÂY .

 

S & P 500 – TIỀN MẶT

Hành động giá: Tín hiệu  Bullish Pinbar nhỏ trước đó đã hình thành hơn 1 tuần trước đã thất bại

Ý tưởng: xem xét bán trên mức thoái lui cao hơn và chỉ sau khi có tín hiệu hành động giá rõ ràng trong khi giá vẫn nằm dưới vùng kháng cự 4581-4594

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch tiền mặt S & P 500 thông qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng TẠI ĐÂY .

DAX 30 – TIỀN MẶT

Hành động giá:

 

Ý tưởng:

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch 30 DAX CASH thông qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng TẠI ĐÂY .

LƯU Ý: Điều quan trọng là bạn đang giao dịch với một nhà môi giới có ‘ Biểu đồ đóng New York ‘, (biểu đồ 5 ngày thực sự phù hợp với Đóng cửa New York). Tải xuống bản demo của Nhà môi giới ưa thích & Nền tảng biểu đồ đóng New York của chúng tôi TẠI ĐÂY .


TÔI SẼ TRẢ LỜI Ý KIẾN & PHẢN HỒI – VUI LÒNG ĐĂNG BÊN DƯỚI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0868006896

Main Menu