Ý tưởng Giao dịch Forex ngày 14 tháng 1 năm 2022

 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  Phân tích và nhận xét của Thị trường dưới đây không được coi là lời khuyên tài chính hoặc khuyến nghị giao dịch hoặc đầu tư vào bất kỳ sản phẩm tài chính nào. Hoàn cảnh tài chính cá nhân của bạn chưa được xem xét trong phần phân tích và nhận xét dưới đây. Bản tin này chỉ dành cho mục đích giáo dục chung. Không mua và bán các sản phẩm tài chính được thảo luận trong bản tin này một cách mù quáng. Luôn thực hiện phân tích và nghiên cứu của riêng bạn và nhận thức được rủi ro và phần thưởng khi giao dịch hoặc đầu tư vào bất kỳ sản phẩm tài chính nào.

Lưu ý quan trọng:

  • Điều quan trọng là bạn đang giao dịch với một nhà môi giới có ‘ Biểu đồ đóng New York ‘, (biểu đồ 5 ngày thực sự phù hợp với Đóng cửa New York).
  • Tải xuống bản demo của Nhà môi giới ưa thích & Nền tảng biểu đồ đóng New York của chúng tôi TẠI ĐÂY .
  • Tất cả các thị trường đều là thị trường ‘giao ngay’ hoặc thị trường tiền mặt trừ khi được nêu là ‘hợp đồng tương lai’.
  • Giao dịch Longs = Mua / Tăng và Short/Sell Giao dịch = Bán / Giảm.
  • ‘Khu vực sự kiện’ = Khu vực chính trên biểu đồ nơi hình thành tín hiệu hành động giá đáng kể trước đó

XAU/USD – Gold (Vàng)

Hành động giá: Giá đã hình thành 1 tín hiệu thanh đuôi tăng nhỏ ngay trên mức hỗ trợ ngắn hạn $1813, qua đêm ( không xem xét giao dịch tín hiệu này vì nó đã hình thành ngay dưới mức kháng cự ngắn hạn $1834. Giá đã tăng cao hơn so với tín hệu Bullish Pinbar gần đây, vào cuối tần trước.

Mô hình phân tích Bearish Insidebar trước đó đã hình thành ngay dưới mức kháng cự ngắn hạn $1834 vẫn hoạt động.

Nhìn chung, chúng ta đang ở trong một phạm vi rộng hơn sang một bên và không có hướng rõ ràng- hãy thi nhỏ biểu đồ để xem

Ý tưởng 1:  Đối với các nhà giao dịch tích cực ơn, chúng tôi vẫn đang xem xét việc bán ra: mô hình thanh bên trong giảm giá trước đó + tín hiệu thanh Pinbar, trong khi giá vẫn nằm dưới vùng kháng cự ngắn hạn $1834

Ý tưởng 2:  Cúng tôi vẫn đang tìm cách mua vào khi Pullback và sau tín hiệu mua của hành động giá, trong phạm vi hỗ trợ chính $1752-$1764 (khu vực sự kiện trước đó)

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch ngay vàng thông qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng TẠI ĐÂY .

EURUSD – SPOT

Hành động giá: Giá bùng nổ cao hơn từ tín hiệu Bullish Pinbar gần đây đã hình thành ngay dưới phạm vi kháng cự ngắn hạn trước đó.

Giá đã phán vỡ và đóng cửa trên phạm vi kháng cự ngắn hạn 1.1383-1.1422 trước đó, điều này đã chuyển động lượng ngắn hạn sang tăng giá.

Có một phạm vi kháng cự chính ở mức 1.1622-1.1700

Ý tưởng: Chúng tôi đang xem xét mua trên mức thoái lui thấp hơn và sau khi có tín hiệu mua hành động giá, trong khi giá giữ vững trên vùng hỗ trợ ngắn hạn 1.1383 – 1.142

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch ngay EURUSD thông qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng TẠI ĐÂY .

GBPUSD – SPOT

Hành động giá: Không có tín hiệu hành động giá nào mới cần lưu ý tại thời điểm này.

Gần như gá đã tăng cao hơn đáng kể từ tín hiệu Bullish Pinbar nhỏ đã hình thành vào cuối tuần trước

Ý tưởng: Chúng tôi vẫn đang xem xét mua vào khi giá giảm và sau khi tín hiệu hành động giá, trong khi giá giữ vững trên vùng hỗ trợ ngắn hạn 1.3360 – 1.3419 

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch GBPUSD Spot thông qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng TẠI ĐÂY .

 

GBPJPY – SPOT

Hành động giá: Giá vừa bứt phá cao hơn một chút so với mô hình insidebar gần đây hình thành cách đây 3 ngày, nhưng chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ sự tiếp nối nào về giá cao hơn. Thiết lập Bullish Multi Bar Fakey bắt đầu 3 ngày trước đã kích hoatj1 mục nhập trên mức cao trong đêm, nhưng giá vẫn chưa đóng cửa trên mức này hoặc chưa trải qua bất kỳ chyển động tăng giá nào.

Xu hướng ngắn hạn vẫn là tăng và ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn 156,06 vẫn được giữ nguyên.

Ý tưởng: Chúng tôi vẫn đang xem xét giao dịch từ thiết lập giả mạo nhiều thanh Bullish hiện tại, trong ki giá giữ vững trên vùng hỗ trợ 156.06 trên cơ sở đóng cửa ( chúng tôi đang mong đợi một mức tăng cao hơn, lớn lơn nếu giá có thể duy trì sự bứt phá ở đây)

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch GBPJPY Spot thông qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng TẠI ĐÂY .

USDJPY – CHỐT

Hành động giá: Giá đã di chuyển xuống dưới mô hình Insidebar gần đây + tín hiệu Pinbar giảm giá (thiết lập kết hợp), qua đêm và hiện đang giao dịch ngay dưới mức hỗ trợ ngắn hạn 114.7 trước đó.

Có 1 mức hỗ trợ quan trọng trong dài hạn: 112.7

Ý tưởng: Đứng ngoài đợi hành động giá

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch ngay USDJPY thông qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng TẠI ĐÂY .

 

AUDUSD – SPOT

Hành động giá: Giá đã tăng cao hơn từ tín hiệu Bullish Pinbar nhỏ đã hình hành vào cuối tuần trước.

Giá đã bứt phá và đóng cửa trên mức kháng cự ngắn hạn 0.7276 trước đó – điều này đã chuyển động lượng ngắn hạn sang tăng giá

Ý tưởng: Chúng tôi xem xét mua vào khi giá Pullback và sau khi tín hiệu hành động giá hình thành, trong khi giá giữ vững trên phạm vi hỗ trợ ngắn hạn 0.7106-0.7170

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch Spot AUDUSD thông qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng TẠI ĐÂY .

 

NZD/USD – SPOT

Hành động giá:

 

Ý tưởng:

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch Spot NZD/USD thông qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng TẠI ĐÂY .

 

DẦU THÔ – TƯƠNG LAI

Hành động giá:

 

Ý tưởng:

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch Dầu Thô tương lai thông qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng TẠI ĐÂY .

S & P 200 – TIỀN MẶT

Hành động giá:

 

Ý tưởng:

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch tiền mặt S & P 200 thông qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng TẠI ĐÂY .

 

S & P 500 – TIỀN MẶT

Hành động giá:

 

Ý tưởng:

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch tiền mặt S & P 500 thông qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng TẠI ĐÂY .

 

DAX 30 – TIỀN MẶT

Hành động giá:

 

Ý tưởng:

LƯU Ý – Bạn có thể giao dịch 30 DAX CASH thông qua nền tảng giao dịch mà chúng tôi sử dụng TẠI ĐÂY .

LƯU Ý: Điều quan trọng là bạn đang giao dịch với một nhà môi giới có ‘ Biểu đồ đóng New York ‘, (biểu đồ 5 ngày thực sự phù hợp với Đóng cửa New York). Tải xuống bản demo của Nhà môi giới ưa thích & Nền tảng biểu đồ đóng New York của chúng tôi TẠI ĐÂY .


TÔI SẼ TRẢ LỜI Ý KIẾN & PHẢN HỒI – VUI LÒNG ĐĂNG BÊN DƯỚI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Main Menu