Website Thu Mua – Trao Đổi – Mua Bán Thẻ Cào Quy Mô Lớn Nhất

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VCARD365

VCARD 365 đã khẳng định được vị thế số 1 của mình trên thị trường thẻ giá gốc bằng việc đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện đại, mở rộng kết nối và luôn cải tiến phát triển để mang đến những tiện ích tốt nhất cho khách hàng và lợi ích cho cộng đồng.

Bên cạnh việc xác định chiến lược phát triển kinh doanh phù hợp, VCARD 365 đã tạo dựng được môi trường làm việc chuyên nghiệp, với đội ngũ nhân sự trẻ trung, luôn tìm tòi sáng tạo và đầy trách nhiệm, VCARD 365  với sức trẻ của mình sẽ mang lại những giá trị, góp phần phục vụ cho xã hội ngày càng hiện đại văn minh hơn. hãy truy cập ngay website http://vcard365.com để thực hiện giao dịch một cách hiệu quả và nhanh nhất

BỘ MÁY VÀ MÔ HÌNH TỔ CHỨC

2-       Với những khả năng và kinh nghiệm của bộ máy tổ chức lãnh đạo công ty, cùng tính phù hợp và hiệu quả cao trong các sản phẩm – dịch vụ của mình, VCARD 365 luôn dành được sự tin cậy của khách hàng. Đây chính là yếu tố tạo nên vị trí chủ đạo của VCARD 365 trên thị trường. Do vậy, việc tối ưu bộ máy sao cho phù hợp và đảm bảo sự phối hợp cao liên tục và xuyên suốt là vấn đề hết sức quan trọng.

Thoả Thuận Người Dùng

Điều 1: Lưu ý trước khi sử dụng

1.1. Tổng quan:

a) Thỏa thuận Người dùng (gọi tắt là “Bản thỏa thuận”) này được hiểu là Bản Hợp đồng giữa Bạn và VCARD365 (Pháp nhân chủ quản website http://vcard365.com/, sau đây có thể gọi tắt là “VCARD365”), áp dụng khi bạn sử dụng dịch vụ của Chúng Tôi.

b) Bạn cần đọc và đồng ý với tất các các quy định trong Bản thỏa thuận này trước khi sử dụng VCARD365.COM. Nếu không đồng ý với bất cứ quy định nào thì Bạn không nên sử dụng VCARD365.COM. Khi đã sử dụng VCARD365.COM (Đã đăng ký thành công tài khoản hoặc sử dụng VCARD365.COM nhưng không đăng ký tài khoản) thì có nghĩa là Bạn đã hoàn toàn tự nguyện đồng ý với tất cả các quy định trong Bản thỏa thuận này.

c) Bản thỏa thuận này gồm mười bốn (14) Điều. Những tiêu đề chính và phụ trong Bản thỏa thuận này chỉ để tham khảo chứ không giới hạn phạm vi mỗi mục.

1.2. Thay đổi nội dung:

a) VCARD365.COM có thể sửa đổi nội dung Bản thỏa thuận này vào bất cứ thời gian nào.

b) Những thay đổi trong bản thỏa thuận sẽ được thông báo trên website VCARD365.COM trước thời điểm áp dụng (ngày hiệu lực) ít nhất là ba (3) ngày.

c) Nếu Bạn không đồng ý với nội dung thay đổi thì có thể chấm dứt sử dụng VCARD365.COM, hoặc gửi văn bản phản đối đến VCARD365.COM trước ngày hiệu lực. Ngược lại nếu không có động thái gì thì có nghĩa là Bạn đồng ý với các nội dung thay đổi.

d) Trong trường hợp VCARD365.COM không chấp nhận văn bản phản đối của Bạn thì vào ngày hiệu lực thỏa thuận hợp tác này được tự động chấm dứt.

Điều 2: Quan hệ của VCARD365.COM với các bên

2.1. Vai trò của VCARD365.COM:

a) Thông qua website http://vcard365.com/, VCARD365.COM cung cấp dịch vụ Ví điện tử với chức năng GIỮ HỘ tiền Việt Nam đồng (VND) cho các bên Mua và bên Bán hàng hóa/ dịch vụ có sử dụng VCARD365.COM. Dựa trên căn cứ là số tiền giữ hộ đó, VCARD365.COM bảo lãnh cho việc chuyển tiền thanh toán tức thời của bên Mua cho bên Bán.

b) Đơn vị tiền tệ: Đơn vị tiền tệ quy định trên tài khoản của Bạn mở tại VCARD365.COM là tiền VND. Bạn có thể yêu cầu VCARD365.COM chi trả số tiền (số dư khả dụng) có trong tài khoản của bạn mở tại VCARD365.COM vào bất kỳ thời gian nào thông qua chức năng “Rút tiền”.

c) Khi một Khách hàng chuyển tiền cho VCARD365.COM giữ hộ, thì: vào thời điểm VCARD365.COM đã nhận được tiền, VCARD365.COM sẽ cộng thêm vào tài khoản của Khách hàng mở tại VCARD365.COM một số tiền VNĐ bằng với số tiền mà VCARD365.COM nhận được theo tỷ lệ 1:1 (Trừ đi các khoản phí mà Khách hàng phải trả nếu có).

2.2. Thông tin cá nhân của Bạn:

VCARD365.COM luôn coi trọng vấn đề Bảo vệ thông tin cá nhân của Bạn. Hãy xem Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi để hiểu hơn về những cam kết của VCARD365.COM nhằm bảo vệ thông tin cho Bạn cũng như việc sử dụng và chia sẻ thông tin khi cần.

2.3. Thông tin của những đối tượng khác:

Nếu Bạn nhận được thông tin về Khách hàng khác của chúng tôi khi sử dụng VCARD365.COM, Bạn phải giữ kín thông tin, không được tiết lộ hoặc phát tán thông tin này đến người khác hoặc dùng nó vào mục đích tiếp thị trừ khi có sự đồng ý của chính người đó.

2.4. Quyền sở hữu trí tuệ và An toàn bảo mật:

Bạn cam kết:

a) Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của VCARD365.COM và các sản phẩm, dịch vụ khác của VCARD365.COM; không tự ý thay đổi tên gọi, hình ảnh, nút bấm và các thành phần liên quan đến thương hiệu của các sản phẩm của VCARD365.COM tại bất kỳ đâu.

b) Hợp tác và cung cấp thông tin theo yêu cầu của VCARD365.COM trong quá trình điều tra các trường hợp nghi ngờ phạm pháp, lừa đảo hoặc vi phạm các quy định của VCARD365.COM.

c) Thực hiện đúng các hướng dẫn an toàn của VCARD365.COM, tự bảo mật tài khoản và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra mất mát do rò rỉ thông tin từ phía mình.

2.5. Chuyển nhượng:

Khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của VCARD365.COM, Bạn không được chuyển nhượng bất cứ quyền và nghĩa vụ nào mà Bạn đã thống nhất trong Bản thỏa thuận này. VCARD365.COM bảo lưu quyền chuyển nhượng hoặc bất cứ quyền hay nghĩa vụ nào được ghi trong bản thỏa thuận này tại bất kỳ thời điểm nào.

2.6. Thông báo tới Bạn:

a) Bạn đồng ý rằng VCARD365.COM có thể gửi thông báo tới Bạn bằng cách thông báo trên website VCARD365.COM hoặc gửi thư điện tử tới địa chỉ Email mà Bạn đã cung cấp. Bạn sẽ nhận được thông báo/thư điện tử của chúng tôi trong vòng hai mươi bốn giờ tính từ khi chúng tôi đưa thông tin lên website.

b) Nếu những thông báo này được gửi qua Email, chúng tôi mặc định Bạn sẽ nhận được thông tin sau một (01) ngày làm việc tính từ thời điểm thư được gửi đi.

c) Bạn có thể giới hạn yêu cầu chia sẻ thông tin qua Email bằng cách liên lạc với VCARD365.COM theo thông tin liên hệ tại khoản 2.8 Điều 2 của Bản thỏa thuận này. Tuy nhiên, VCARD365.COM có thể đóng tài khoản của Bạn nếu Bạn hủy chức năng nhận thông tin từ chúng tôi.

2.7. Liên hệ tới Bạn:

Bằng việc cung cấp số điện thoại (di động và/hoặc cố định) khi sử dụng VCARD365.COM, Bạn đã đồng ý cho phép VCARD365.COM được gửi tin nhắn SMS/ MMS hoặc gọi điện thoại tới số điện thoại của Bạn để giới thiệu, tư vấn, hỗ trợ hoặc thông báo hoặc quảng bá VCARD365.COM

2.8. Thông tin liên hệ của VCARD365.COM

Ngoài các phương thức liên hệ trực tiếp với bộ phận hỗ trợ được VCARD365.COM đưa lên website http://vcard365.com/, Bạn có thể liên hệ hoặc gửi tài liệu tới địa chỉ trụ sở của VCARD365.COM

Điều 3: Tài khoản 3.1. Khái niệm:

– VCARD365.COM cấp cho mỗi thể nhân hay pháp nhân đăng ký tạo tài khoản và sử dụng VCARD365.COM (sau đây gọi tắt là Khách hàng) một tài khoản thành viên (sau đây gọi tắt là “Tài khoản”).

– Mỗi tài khoản đều được sở hữu bởi một Khách hàng thông qua sự tương ứng về: Họ tên, Số Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu/Đăng ký kinh doanh, Địa chỉ hộp thư điện tử và số điện thoại di động hợp pháp mà Khách hàng cung cấp khi đăng ký tạo tài khoản với VCARD365.COM.

– Khách hàng phải chịu trách nhiệm toàn bộ về tính chính xác của các thông tin đã đăng ký hoặc sửa đổi trên hệ thống của VCARD365.COM

3.2. Các loại tài khoản:

Trên hệ thống của VCARD365.COM, có hai (02) loại tài khoản gồm:

– Tài khoản Vcard365 dành cho cá nhân (sau đây gọi tắt là “Tài khoản Cá nhân”), và

– Tài khoản Vcard365 dành cho Đại Lý (sau đây gọi tắt là “Tài khoản Đại Lý”). Khách hàng có thể vừa sở hữu một tài khoản cá nhân vừa sở hữu một tài khoản Đại Lý

3.3. Mở tài khoản:

Để đăng ký mở tài khoản bạn cần có một địa chỉ email đang hoạt động bình thường, sau đó bạn truy cập vào website của VCARD365.COM tại địa chỉ http://vcard365.com, chọn mục Đăng ký tài khoản và điền thông tin, thực hiện các bước theo hướng dẫn của VCARD365.COM. Sau khi hoàn tất đăng ký thành công, bạn sẽ có ngay một tài khoản trên hệ thống của VCARD365.COM và có thể sử dụng ngay tài khoản đó.

3.4. Đóng tài khoản:

a) Quyền của Bạn: Bạn có thể đóng tài khoản của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản của Bạn và gửi yêu cầu đề nghị theo hướng dẫn để chúng tôi đóng tài khoản cho Bạn.

b) Hạn chế:

– Bạn không nên đề nghị đóng tài khoản khi Tài khoản của Bạn đang bị điều tra/khiếu nại hoặc đang có giao dịch ở trạng thái chờ chuyển hoặc chờ nhận.

– Nếu Bạn vẫn đề nghị đóng tài khoản trong các trường hợp này, VCARD365.COM sẽ tạm giữ và/hoặc đóng băng toàn bộ số tiền có trong tài khoản của Bạn và tất cả số tiền đang ở trạng thái chờ chuyển, chờ nhận có liên quan tới tài khoản của Bạn ở thời điểm Bạn gửi đề nghị đóng tài khoản.

– Thời gian tạm giữ và/hoặc đóng băng này có thể lên tới một trăm tám mươi (180) ngày để đảm bảo an toàn cho VCARD365.COM hoặc các bên thứ ba khác.

– Bạn sẽ phải có trách nhiệm pháp lý về tất cả các vấn đề liên quan đến tài khoản của mình ngay cả khi tài khoản đã đóng.

c) Quyền đóng tài khoản của VCARD365.COM

– Nếu Bạn vi phạm các cam kết về sử dụng dịch vụ (ví dụ: dùng thẻ tín dụng hoặc Chúng tôi nghi ngờ bạn dung tài khoản ngân hàng ăn cắp để nạp tiền vào tài khoản VCARD365.COM, gian lận trong mua/bán hàng hoá, mua/bán hàng hoá cấm tiêu thụ tại Việt nam…) VCARD365.COM có quyền đóng tài khoản của Bạn và tạm giữ toàn bộ số dư có trong tài khoản cùng số tiền của các giao dịch đang ở trạng thái Chờ chuyển/ Chờ nhận của Bạn.

– Nếu trong thời hạn một trăm tám mươi (180) ngày kể từ thời điểm tài khoản của Bạn bị đóng vì lý do được nêu ở mục này mà Bạn không có phản hồi gì thì số tiền bị tạm giữ của Bạn sẽ được chuyển vào quỹ Dự phòng rủi ro của VCARD365.COM, và khi đó Bạn sẽ không được yêu cầu VCARD365.COM hoàn lại số tiền đó và VCARD365.COM cũng không có trách nhiệm phải hoàn lại số tiền đó cho Bạn.

– Nếu trong thời hạn một trăm tám mươi (180) ngày kể từ thời điểm tài khoản của Bạn bị đóng vì lý do được nêu ở mục này mà Bạn không có phản hồi gì thì số tiền bị tạm giữ của Bạn sẽ được chuyển vào quỹ Dự phòng rủi ro của VCARD365.COM, và khi đó Bạn sẽ không được yêu cầu VCARD365.COM hoàn lại số tiền đó và VCARD365.COM cũng không có trách nhiệm phải hoàn lại số tiền đó cho Bạn.

Điều 4: Chuyển tiền

4.1. Quyền của Bạn:

Bạn có thể chuyển tiền từ tài khoản của mình sang tài khoản của người khác để thanh toán hóa đơn mua hàng hóa/dịch vụ, hoặc cũng có thể Chuyển tiền trực tiếp mà không có hóa đơn (ví dụ: tặng tiền mừng đám cưới, hay chuyển tiền cho bạn bè/người thân ở xa…)

4.2. Giới hạn chuyển tiền

a) Để kiểm soát rủi ro, VCARD365.COM có thể áp giới hạn số tiền chuyển của mỗi tài khoản. Bạn có thể thấy giới hạn này bằng cách đăng nhập vào tài khoản Vcard365 của bạn. Nếu tài khoản của Bạn đã được chứng thực và hợp lệ, chúng tôi có thể tăng hoặc bỏ giới hạn Chuyển tiền cho Bạn.

b) Khi bạn thực hiện giao dịch Chuyển tiền, trong một số trường hợp chúng tôi sẽ báo cho Bạn rằng giao dịch của Bạn có nguy cơ xảy ra rủi ro cao hơn mức bình thường (ví dụ bạn Chuyển tiền trực tiếp cho một người không quen biết mà không phải là giao dịch Thanh toán tạm giữ). Lưu ý này không có nghĩa là tất cả giao dịch đều có nguy cơ gặp rủi ro và gian lận. Nó chỉ cảnh báo giao dịch đó có thể rủi ro, bạn có thể chọn tiếp tục giao dịch với một số lựa chọn có sẵn.

4.3. Từ chối giao dịch:

Khi bạn Chuyển tiền tới một tài khoản khác, người được bạn Chuyển tiền tới (Người nhận) không bắt buộc phải nhận. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm pháp lý thay VCARD365.COM với bất kỳ rủi ro nào từ quyết định người nhận từ chối không nhận tiền.

Điều 5: Nhận tiền

5.1. Phạm vi:

Thông qua địa chỉ Email chính đã đăng ký với VCARD365.COM, một tài khoản có quyền nhận không giới hạn số tiền chuyển đến một cách hợp pháp. Các khoản tiền không hợp pháp hoặc có nguồn gốc bất minh sẽ bị xem xét và có thể bị đóng băng/ tạm giữ.

5.2. Thu hồi hoặc hoàn trả tiền:

 1. a) Khi bạn nhận được một khoản thanh toán (Tài khoản của bạn tại VCARD365.COM sẽ nhận được một khoản tiền VNĐ tương ứng với giá trị của giao dịch chuyển tiền từ một tài khoản khác tới), bạn có trách nhiệm đảm bảo về toàn bộ khoản thanh toán này (bao gồm một số khoản phí được liệt kê ở Điều 8 trong bản thỏa thuận này) nếu bạn phải hoàn lại hoặc bồi thường tiền cho người mua. Bạn đồng ý cho phép VCARD365.COM thu hồi các khoản hoàn lại hoặc bồi thường bằng cách ghi nợ vào tài khoản của bạn, nếu số dư trong tài khoản của bạn tại thời điểm đó không đủ trả, bạn phải bồi hoàn lại cho VCARD365.COM qua những phương thức khác theo quy định của VCARD365.COM
 2. b) Bạn có thể trả lại số tiền nhận được từ một tài khoản khác chuyển tới cho bạn trong trường hợp bạn không đồng ý hoặc không muốn thực hiện giao dịch với tài khoản đã chuyển tiền cho bạn. Việc hoàn lại tiền cần được thực hiện càng sớm càng tốt trong một khoảng thời gian hợp lý (nhưng không quá 1 tháng) thông qua chức năng “Hoàn lại” (nếu giao dịch đã hoàn thành) hoặc chức năng Từ chối (nếu giao dịch đang bị Tạm giữ) tại trang thông tin chi tiết của giao dịch nhận tiền tương ứng.

5.3. Phục vụ khách hàng:

Khi nhận được tin nhắn và/ hoặc email của VCARD365.COM thông báo về giao dịch chuyển tiền/thanh toán, Bạn có trách nhiệm kiểm tra lại bằng cách đăng nhập vào trang “Lịch sử giao dịch” của tài khoản nhận tiền, Bạn phải chuyển hàng hoá hoặc thực hiện dịch vụ cho người Mua theo đúng chất lượng và thời hạn đã cam kết trong mô tả khi đăng bán đồng thời lưu lại các chứng từ hợp lệ như hóa đơn bán hàng hoặc phiếu xuất kho có chữ ký người Mua, vận đơn của hãng vận chuyển v.v… phòng trường hợp xảy ra khiếu nại.

5.4. Khiếu nại:

Trong trường hợp đã nhận được tiền chuyển đến từ Vcard365 nhưng giá trị nhận được không tương ứng (lớn hơn) với lệnh rút tiền của bạn thì VCARD365.COM có quyền đóng băng số tiền còn lại trong tài khoản của bạn để xác minh và xử lý đồng thời bạn cam kết hoàn trả lại toàn bộ giá trị chênh lệch ngay trong vòng 24h kể từ khi Vcard365 thông tin cho bạn. Nếu không, Vcard365 có quyền yêu cầu bên thứ 3 can thiệp ( Luật sư, công an) và khi đó vụ việc được giải quyết theo Quy định xử lý Khiếu nại & Chính sách bảo hiểm giao dịch của VCARD365.COM

5.5. Tra soát giao dịch thanh toán:

Là hoạt động khi VCARD365.COM kiểm tra lại các giao dịch mà theo VCARD365.COM đó là giao dịch có dấu hiệu gian lận. Nếu một giao dịch chuyển tiền nằm trong trạng thái phải Tra soát, VCARD365.COM sẽ xử lý và gửi thông báo cho chủ tài khoản biết và có quyền tạm giữ tiền trong tài khoản để xác minh.

Điều 6: Rút tiền 6.1. Phạm vi

 1. a) Bạn có thể rút tiền có trong tài khoản của bạn mở tại VCARD365.COM. Việc này có thể thực hiện bằng cách bạn đăng nhập vào tài khoản Vcard365 và thực hiện gửi yêu cầu Rút tiền theo hướng dẫn của VCARD365.COM. Khi bạn Rút tiền từ tài khoản Vcard365, có thể bạn sẽ phải trả phí theo quy định tại Điều 8 của bản thỏa thuận này.
 2. b) Bạn có thể Rút tiền bằng cách yêu cầu VCARD365.COM chuyển tiền từ tài khoản của bạn mở tại VCARD365.COM:
 3. Vào tài khoản của bạn tại ngân hàng, hoặc
 4. Bạn có thể đến trực tiếp văn phòng của VCARD365.COM để nhận tiền mặt.

6.2. Giới hạn:

Căn cứ vào trạng thái tài khoản của bạn (đã được chứng thực hay chưa chứng thực), loại tài khoản (Đại lý hay cá nhân) và phương thức bạn chọn để Rút tiền (Chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hay Nhận tiền mặt tại văn phòng của VCARD365.COM), chúng tôi sẽ quy định giới hạn số tiền được rút. Bạn có thể tham khảo quy định này khi đăng nhập vào tài khoản Vcard365 của bạn.

6.3. Thời gian xử lý:

Trừ trường hợp bất khả kháng (quy định tại Điều 12 của Bản thỏa thuận này), VCARD365.COM sẽ giải quyết yêu cầu Rút tiền của bạn kể từ khi Bạn gửi yêu cầu rút tiền theo đúng hướng dẫn và quy định của VCARD365.COM như sau (Áp dụng với các khoản tiền mà VCARD365.COM cho rằng đó là tiền có nguồn gốc hợp pháp và bạn phải là người sở hữu hợp lệ tài khoản Vcard365 đó):

 1. a) Đối với yêu cầu rút tiền chuyển vào tài khoản Ngân hàng: VCARD365.COM sẽ duyệt lệnh chuyển tiền tới tài khoản Ngân hàng của Bạn trong thời gian từ một (01) giờ tới tối đa là mười hai (12) giờ làm việc.

Lưu ý: Thời gian bạn nhận được tiền (báo có trong tài khoản ngân hàng) sẽ phụ thuộc vào thời gian ngân hàng xử lý giao dịch chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của VCARD365 tới tài khoản ngân hàng của bạn.

 1. b) Đối với yêu cầu rút tiền mặt tại văn phòng của VCARD365.COM: Yêu cầu của bạn sẽ được duyệt trong thời gian tối đa là bốn (04) giờ làm việc (ngày làm việc). Sau khi yêu cầu được duyệt, bạn có thể tới văn phòng của VCARD365.COM để nhận tiền mặt (Bạn phải tuân thủ theo các quy định về Rút tiền của VCARD365.COM) trong thời gian tối đa là ba mươi (30) ngày làm việc, nếu quá thời hạn này mà bạn không đến nhận tiền thì VCARD365.COM được phép chuyển số tiền đó vào quỹ Dự phòng rủi ro của VCARD365.COM và như vậy bạn sẽ không được lấy lại số tiền đó.

6.4. Các trường hợp hạn chế:

Bạn sẽ không rút được tiền hoặc phải chờ thời gian xử lý lâu hơn quy định tại khoản 6.3 của bản thỏa thuận này trong một số trường hợp sau đây:

 1. a) Tài khoản của bạn đang bị phong tỏa
 2. b) Tài khoản của bạn đang bị khiếu nại, hoặc VCARD365.COM có cơ sở để nghi ngờ rằng số tiền có trong tài khoản của bạn có nguồn gốc không hợp pháp
 3. c) Bạn khai báo sai tài khoản ngân hàng

Điều 7: Nạp tiền 7.1. Phạm vi

 1. a) Bạn có thể Nạp tiền vào tài khoản Vcard365 bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn tại website http://vcard365.com, chọn mục Nạp tiền tại tab Giao dịch để thực hiện giao dịch nạp tiền theo hướng dẫn của VCARD365.COM. Khi thực hiện giao dịch Nạp tiền, có thể bạn sẽ phải trả phí theo quy định tại Điều 8 của Bản thỏa thuận này.
 2. b) Thông tin về các kênh nạp tiền vào tài khoản Vcard365, bạn có thể xem hướng dẫn chi tiết tại đây

7.2. Thời gian xử lý:

Tùy thuộc phương thức bạn sử dụng để Nạp tiền vào tài khoản, VCARD365.COM sẽ ghi có số dư tiền VNĐ tương ứng với giao dịch Nạp tiền của bạn (trừ đi phí giao dịch nếu có) vào tài khoản của bạn tại VCARD365.COM.

7.3. Trường hợp hạn chế:

Bạn không được nạp tiền vào tài khoản (hoặc nếu cố tình nạp được thì số tiền đó có thể bị đóng băng/tạm giữ bởi VCARD365.COM tại bất cứ thời điểm nào) trong trường hợp số tiền bạn chuyển tới VCARD365.COM để nạp tiền có nguồn gốc không hợp pháp, ví dụ: chuyển tiền từ thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ quốc tế ăn cắp…

Điều 8:

Phí dịch vụ: Để duy trì hoạt động và liên tục nâng cấp nhằm mục đích phục vụ khách hàng sử dụng dịch vụ ngày càng tiện lợi hơn, VCARD365.COM thu một phần phí giao dịch để tái đầu tư. Dưới đây là bảng phí các loại giao dịch hiện hành:

Ghi chú:

(1): Số VCARD365 bạn nhận được vào tài khoản có thể nhỏ hơn so với số tiền VND bạn thực gửi nếu bạn sử dụng các hình thức giao dịch qua ngân hàng điện tử, vì khi đó bạn sẽ phải trả phí giao dịch cho ngân hàng.

(2): Người nhận sẽ là người trả phí cho giao dịch này.

(3): Số tiền VND bạn nhận được có thể nhỏ hơn so với số VCARD365 bạn đề nghị rút nếu bạn sử dụng các hình thức giao dịch qua ngân hàng điện tử để rút tiền, vì khi đó bạn sẽ phải trả phí giao dịch cho ngân hàng.

Điều 9: Trách nhiệm của bạn và Quyền của VCARD365.COM

9.1. Trách nhiệm của bạn

 1. a) Khi sử dụng VCARD365.COM bạn sẽ luôn phải chịu trách nhiệm với mọi giao dịch xuất phát từ tài khoản Vcard365 của bạn. Có thể bạn phải bồi thường cho VCARD365.COM và/hoặc người sử dụng khác hoặc bên thứ ba có liên quan nếu bạn vi phạm Bản thỏa thuận người dùng này hay nếu bạn gây tổn thất, thiệt hại cho VCARD365.COM, cho người dùng khác hoặc bên thứ ba có liên quan.
 2. b) Trong trường hợp VCARD365.COM trừ tiền từ tài khoản Vcard365 của bạn để hoàn trả tiền cho một tài khoản khác, nếu số dư tài khoản của bạn tại thời điểm đó không đủ cho giao dịch, VCARD365.COM có thể ghi âm tài khoản Vcard365 của bạn và bạn sẽ được VCARD365.COM yêu cầu Nạp tiền bổ sung vào tài khoản Vcard365 để bù đắp cho số tiền đã bị ghi âm. Nếu bạn không làm như vậy theo đúng thời hạn thì VCARD365.COM có thể kiện bạn ra Tòa án theo quy định Pháp luật của Việt Nam.

9.2. Quyền của VCARD365.COM

Nếu VCARD365.COM có lý do để cho rằng bạn vi phạm những Hoạt động bị giới hạn, VCARD365.COM sẽ làm hết mức để bảo vệ VCARD365.COM, và hoặc người dùng khác hoặc bên thứ ba có liên quan. Những hành động chúng tôi có thể thực hiện gồm (nhưng không chỉ giới hạn ở những hành động này):

 1. a) VCARD365.COM có thể đóng, tạm ngừng hoặc giới hạn truy nhập của bạn vào tài khoản hoặc dịch vụ;
 2. b) VCARD365.COM có thể liên hệ với người bán/người mua hàng mà bạn giao dịch, liên hệ với ngân hàng của bạn, với người sử dụng khác hoặc liên hệ tới bên thứ ba để cảnh báo hoặc lưu ý tới hành động của bạn;
 3. c) VCARD365.COM có thể có những thông tin cập nhật sai vì thông tin đó do bạn cung cấp cho VCARD365.COM
 4. d) Bất cứ lúc nào, VCARD365.COM cũng có thể từ chối cung cấp dịch vụ cho bạn;
 5. e) VCARD365.COM có thể tạm giữ/đóng băng các khoản tiền của bạn trong thời gian một trăm tám mươi (180) ngày nếu thấy cần thiết để phòng ngừa các rủi ro có thể xảy ra.
 6. f) Nếu bạn bị khiếu nại, tranh chấp, đòi hoàn lại tiền… VCARD365.COM có thể tạm giữ/ đóng băng các khoản tiền trong tài khoản của bạn đến khi nào vấn đề được giải quyết theo quy định của bản thỏa thuận này;
 7. g) VCARD365.COM có thể sử dụng các quy định Luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để áp dụng với bạn.

Điều 10: Lỗi và sự cố

10.1. Phát hiện lỗi hoặc giao dịch không hợp lệ/ chính xác:

Bạn có thể kiểm tra lịch sử giao dịch trên tài khoản của bạn vào bất kỳ thời gian nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản Vcard365 của bạn tại website của VCARD365.COM và truy cập mục Quản trị giao dịch. Nếu bạn có lý do để cho rằng tài khoản của bạn đang có vấn đề, hãy thông báo ngay cho VCARD365.COM biết khi:

 1. a) Có thông báo giao dịch không chính xác
 2. b) Có giao dịch không hợp lệ được gửi tới tài khoản của bạn
 3. c) Có sự truy cập không hợp lệ vào tài khoản của bạn
 4. d) Mật khẩu đăng nhập và/hoặc mật khẩu thanh toán bị lộ hoặc bạn bị mất số điện thoại di động đã đăng ký để nhận mật khẩu từ VCARD365.COM
 5. e) Ai đó đã/ đang chuyển tiền bằng tài khoản của bạn hoặc sử dụng tài khoản của bạn để thanh toán mà không được phép của bạn (việc này được gọi là “Sử dụng tài khoản trái phép”).

10.2. Thông báo lỗi hoặc giao dịch không hợp lệ/ chính xác tới VCARD365.COM

Thông báo tới VCARD365.COM nếu bạn tin rằng giao dịch của mình có xảy ra lỗi/ sự cố hoặc có giao dịch không hợp lệ/ chính xác trong tài khoản của bạn, xin vui lòng sử dụng một trong các cách liên hệ tới VCARD365.COM như sau:

 1. a) Gọi điện thoại tới số Hỗ trợ khách hàng của VCARD365.COM:
 2. b) Gửi Khiếu nại tới địa chỉ email: support@vcard365.com
 3. c) Trao đổi trực tuyến với nhân viên hỗ trợ của VCARD365.COM thông qua các nick chat được tích hợp trên web của VCARD365.COM
 4. d) Đến văn phòng làm việc của VCARD365.COM

Bạn phải gửi thông báo tới VCARD365.COM trong thời hạn là hai mươi bốn giờ làm việc kể từ khi bạn phát hiện ra lỗi hoặc sự cố.

11.3. Xem xét và xử lý thông báo của bạn:

VCARD365.COM sẽ gửi thông báo kết quả điều tra về các trường hợp này trong vòng mười (10) ngày làm việc sau khi VCARD365.COM nhận được thông báo của bạn (hoặc 30 ngày làm việc cho các Giao dịch đã hoàn thành). Nếu lỗi thuộc về phía VCARD365.COM – Chúng tôi sẽ khắc phục ngay lập tức. Tuy nhiên khi cần thêm thời gian, VCARD365.COM có thể sẽ dùng đến chín mươi (90) ngày để xem xét các khiếu nại cho các giao dịch đã hoàn thành hoặc bên ngoài Việt Nam

11.4. Xử lý lỗi và Giới hạn

 1. a) Nếu VCARD365.COM phát hiện được quá trình giao dịch bị lỗi từ phía VCARD365.COM, chúng tôi sẽ sửa lỗi. Nếu lỗi xảy ra mà kết quả là số tiền bạn nhận được ít hơn số tiền thực tế giao dịch, chúng tôi sẽ thanh toán bù cho bạn. Nếu lỗi xảy ra và bạn nhận được nhiều hơn số tiền thực tế, chúng tôi sẽ trừ đi số tiền thừa từ tài khoản VCARD365.COM của bạn.
 2. b) Nếu lỗi xảy ra và kết quả là Các giao dịch không được thực hiện hoặc với số tiền không đúng, VCARD365.COM sẽ chịu trách nhiệm cho các thiệt hại mà bạn phải chịu, trừ các trường hợp sau:
 3. Lỗi không phải do VCARD365.COM gây ra,
 4. Số dư tài khoản Vcard365 của bạn không có đủ số tiền để thực hiện giao dịch
 5.  Hệ thống của VCARD365.COM không hoạt động tốt và bạn “đã biết” về việc này khi tiến hành giao dịch.
 6. Trường hợp bất khả kháng như được nêu tại Điều 12 của bản thỏa thuận này.

Điều 12: Trường hợp bất khả kháng

VCARD365.COM có quyền được miễn trừ mọi trách nhiệm trong việc thực hiện Bản thỏa thuận này trong trường hợp bị cản trở hoặc ngăn cản bởi hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, hoặc thảm họa thiên nhiên khác, đình công, bãi công, chiến tranh, bạo động, hoặc bất kỳ tình huống tương tự nào vượt quá sự kiểm soát của VCARD365.COM. Nếu VCARD365.COM không thể thực hiện nghĩa vụ với bạn do bất kỳ nguyên nhân nào nêu trên hoặc sự kiện nào tương tự, VCARD365.COM sẽ cố gắng gửi thông báo cho bạn về sự kiện đã xảy ra và hành động của chúng tôi.

Điều 13: Các hành động bị giới hạn

Khi sử dụng VCARD365.COM bạn sẽ không được:

 1. a) Vi phạm bản thỏa thuận này và/hoặc tất cả các chính sách/quy định khác mà bạn đã đồng ý với VCARD365.COM
 2. b) Vi phạm bản quyền, bằng sáng chế, bí mật kinh doanh hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của VCARD365.COM và của các bên thứ ba liên quan;
 3. c) Bán hàng giả, hàng bị cấm kinh doanh, hàng có nguồn gốc phi pháp;
 4. d) Hành động có tính chất làm mất uy tín, phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa hoặc quấy rối
 5. e) Cung cấp thông tin sai sự thật, gây hiểu lầm
 6. f) Gửi hoặc nhận các khoản tiền mà theo VCARD365.COM thì đó là các khoản tiền phi pháp hay có thể gọi là “Tiền đen”
 7. g) Từ chối hợp tác điều tra, hoặc không cung cấp thông tin theo yêu cầu của VCARD365.COM
 8. h) Quản lý một tài khoản kết nối tới một tài khoản khác vi phạm một trong những hành động bị giới hạn ở mục này.
 9. i) Sử dụng dịch vụ VCARD365.COM theo cách để cố ý tạo ra các tranh chấp, khiếu nại, đòi bồi thường.
 10. j) Tiết lộ thông tin của người sử dụng khác cho bên thứ ba hoặc sử dụng thông tin vào những mục đích tiếp thị/quảng cáo mà bạn chưa được cho phép;
 11. k) Có những hành động vượt quá giới hạn hoặc chuyển các lệnh không hợp lệ lên hệ thống của VCARD365.COM
 12. l) Phát tán virus, Trojan, worms hoặc các chương trình máy tính có hại gây trở ngại, gian lận hoặc ảnh hưởng tới hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin của người sử dụng khác và/hoặc của VCARD365.COM
 13. m) Sử dụng bất kỳ các loại robot, spider, các thiết bị tự động khác hoặc thực hiện thủ công để giám sát hay sao chép website của VCARD365.COM mà không được chúng tôi cho phép.
 14. n) Sử dụng các thiết bị, phần mềm để vượt qua (hoặc phá) các biện pháp mà VCARD365.COM thiết lập nhằm đảm bảo an toàn hệ thống của VCARD365.COM
 15. o) Hành động làm mất kết nối/VCARD365.COM từ nhà cung cấp dịch vụ internet hoặc các nhà cung cấp khác

Điều 14: Tranh chấp với VCARD365.COM

14.1. Liên lạc với VCARD365.COM:

Nhiệm vụ của chúng tôi là luôn lắng nghe, học hỏi và rút kinh nghiệm để ngày càng cung cấp cho bạn những dịch vụ tốt nhất với giá cạnh tranh và cố gắng làm hài lòng khách hàng bằng cách thực hiện tốt điều đó. Vì vậy, nếu có bất cứ vấn đề tranh chấp nào giữa bạn và VCARD365.COM, thì trước tiên bạn hãy vui lòng liên hệ tới Trung tâm hỗ trợ khách hàng của VCARD365.COM theo một trong các phương thức sau:

 1. a) Gọi tới số điện thoại:
 2. b) Gửi Email tới địa chỉ: support@vcard365.com
 3. c) Chat với nhân viên hỗ trợ thông qua các nick chat được tích hợp trên website của VCARD365.COM
 4. d) Gửi Khiếu nại trong mục Quản trị khiếu nại khi bạn đăng nhập vào tài khoản Vcard365.

* Lưu ý: Nhân viên của VCARD365.COM làm việc từ 8h tới 17h00 các ngày từ thứ 2 tới thứ 6, thứ bảy làm từ 8h00 tới 12h00; nghỉ chiều thứ bảy và các ngày chủ nhật.

14.2. Luật và Tòa án cho sự tranh chấp:

Bạn đồng ý rằng, tất cả các tranh chấp nếu có giữa bạn và VCARD365.COM nếu không giải quyết được thông qua thỏa thuận hoặc thương lượng giữa hai bên sẽ được đưa ra giải quyết tại tòa án theo Luật quy định của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

14.3. Tranh chấp không thích hợp:

Tất cả các yêu cầu bạn đưa ra để chống lại VCARD365.COM sẽ được giải quyết theo quy định tại Điều 14 của bản thỏa thuận này. Các yêu cầu mang tính đối lập với Điều 14 của bản thỏa thuận này sẽ được xem là các vấn đề kiện tụng/tranh chấp không thích hợp và là một sự vi phạm đối với bản thỏa thuận này. Và thông qua bản thông báo của VCARD365.COM về vấn đề kiện tụng/tranh chấp không thích hợp được gửi tới bạn, bạn đã thất bại trong việc yêu cầu giải quyết tranh chấp với VCARD365.COM.

14.4. Không từ bỏ:

Với tất cả sự tôn trọng giành cho khách hàng của mình, chúng tôi tin rằng sự thất bại trong việc giải quyết các tranh chấp giữa bạn và VCARD365.COM sẽ không ảnh hưởng đến các công việc khác liên quan khi bạn sử dụng VCARD365.COM

14.5. Không bảo đảm

 1. a) Chúng tôi không đảm bảo an toàn cho các vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát của VCARD365.COM.
 2. b) Chúng tôi không kiểm soát các sản phẩm hay dịch vụ mà bạn đặt mua từ người bán.
 3. c) VCARD365.COM không đảm bảo sự kết nối liên tục, không bị gián đoạn khi bạn truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi bởi vì VCARD365.COM phụ thuộc vào nhiều yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi như hạ tầng mạng của nhà cung cấp dịch vụ internet, nhà cung cấp đường truyền…

About the Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

You may also like these