EA Trading Bot Auto Trading Quỹ FTMO

8,500,000.0010,000,000.00 (-15%)

In stock

Dịch vụ cung cấp các chương trình giao dịch tự động (EA robot trading ) để giúp nhà đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro trên thị trường tài chính. Với tính tin cậy và hiệu quả của nó, EA Trading đang được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng đầu tư.. Chúng tôi nhận thiết kế EA Trading theo yêu cầu dựa trên chiến lược của chính Bạn. Hotline: 0868006896

Compare

FTMO là một công ty quản lý tài sản và cung cấp dịch vụ đào tạo cho các nhà giao dịch trên thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường ngoại hối (Forex). FTMO đã tạo ra mô hình trading quỹ độc đáo cho phép các nhà giao dịch cá nhân có cơ hội giao dịch với quỹ vốn lớn hơn và kiếm lợi nhuận từ các giao dịch thành công.

Quy trình của FTMO bắt đầu bằng việc nhà giao dịch hoàn thành một bài kiểm tra trực tuyến để chứng minh kỹ năng và khả năng giao dịch của họ. Sau khi vượt qua bài kiểm tra, họ có thể trở thành một nhà giao dịch tài năng của FTMO.

Sau khi trở thành một nhà giao dịch của FTMO, người tham gia sẽ nhận được một tài khoản giao dịch thực với một số vốn khởi đầu từ FTMO. Số vốn khởi đầu này phụ thuộc vào gói giao dịch mà người tham gia đã chọn và thành tích giao dịch của họ trong quá trình kiểm tra ban đầu.

Mục tiêu chính của nhà giao dịch là kiếm được lợi nhuận từ giao dịch và đạt được các mục tiêu giao dịch xác định. FTMO áp dụng một số quy tắc và ràng buộc để đảm bảo quản lý rủi ro hiệu quả, bao gồm quy định về mức rủi ro tối đa cho mỗi giao dịch và tỷ lệ rủi ro tối đa cho tổng vốn giao dịch.

Nếu nhà giao dịch đạt được các mục tiêu giao dịch và tuân thủ các quy tắc của FTMO, họ có thể rút tiền lợi nhuận từ tài khoản giao dịch. FTMO sẽ thu một khoản phí từ lợi nhuận này, đồng thời nhà giao dịch cũng có cơ hội nhận được tài khoản giao dịch lớn hơn và quyền trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp của FTMO.

Dưới đây là một số nguyên tắc quan trọng khi giao dịch trong trading quỹ FTMO mà EA được lập trình theo:

Ngày Giao Dịch Tối Đa
Đây cũng được gọi là khoảng thời gian giao dịch. Thời gian cần thiết để nhà giao dịch hoàn thành Thử thách FTMO là 30 ngày theo lịch trong khi đối với Xác minh, là 60 ngày theo lịch. Nếu nhà giao dịch có thể hoàn thành các mục tiêu giao dịch sớm hơn số ngày được yêu cầu, thì nhà giao dịch đó không cần phải đợi những ngày còn lại của thời hạn trước khi chuyển sang bước tiếp theo.

Ví dụ
Ví dụ: nếu nhà giao dịch có thể hoàn thành tất cả các mục tiêu giao dịch của FTMO trong vòng 12 ngày, thì nhà giao dịch không cần đợi thêm 18 ngày trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Anh ấy / cô ấy sẽ được phép chuyển sang bước Xác minh càng sớm càng tốt. Và nếu bước Xác minh cũng có thể được hoàn thành trong vòng 45 ngày, nhà giao dịch không phải đợi 15 ngày còn lại trước khi được cấp quyền truy cập vào tài khoản giao dịch được cấp vốn.

Số Ngày Giao Dịch Tối Thiểu
Đối với các nhà giao dịch để đáp ứng mục tiêu này, họ phải giao dịch tối thiểu 10 ngày trong khoảng thời gian hiện tại. Các nhà giao dịch cũng được yêu cầu mở ít nhất một vị thế giao dịch trong mỗi 10 ngày này được gọi là ngày giao dịch. Ngày giao dịch đề cập đến một ngày có ít nhất thực hiện một giao dịch. Ngay cả khi một giao dịch được tổ chức trong những ngày khác nhau, thì đó chỉ là ngày thực hiện giao dịch được coi là ngày giao dịch. Theo logic này, nhà giao dịch cần mở ít nhất mười vị thế giao dịch mới vào mỗi ngày trong số mười ngày.

Mục tiêu giao dịch này được đưa ra để đảm bảo rằng nhà giao dịch có thể tạo ra lợi nhuận ổn định và nhất quán. Mục tiêu giao dịch này rất dễ thực hiện và nhà giao dịch cần lưu ý rằng công ty tuân theo Giờ Trung Âu (CET) hoặc Giờ mùa hè Trung Âu [CE (S) T].

Tổn Thất Hàng Ngày Tối Đa
Quy tắc này còn được gọi là “mức cắt lỗ hàng ngày của nhà giao dịch” và theo quy tắc của công ty, mức lỗ tối đa hàng ngày được đặt ở mức 5% (10% đối với tùy chọn Aggression) trên số dư tài khoản ban đầu. Quy tắc còn đi xa hơn khi nói rằng tại bất kỳ thời điểm nào trong ngày (CET), trong quá trình giao dịch, kết quả của tất cả các giao dịch dù mở hay đóng đều không được đạt đến giới hạn thua lỗ hàng ngày được chỉ định. Công thức được đưa ra dưới đây:

Mức lỗ hàng ngày hiện tại = kết quả của các vị thế đã đóng trong một ngày nhất định + kết quả của các vị thế mở .

Ví dụ
Ví dụ: đối với Thử thách FTMO với số dư tài khoản ban đầu là 200.000 đô la, giới hạn thua lỗ tối đa hàng ngày được đặt là 10.000 đô la. Nếu nhà giao dịch xảy ra mất 8.000 đô la trong các giao dịch đã đóng của mình, thì nhà giao dịch không được phép giảm tài khoản của mình vượt quá 2.000 đô la vào ngày cụ thể đó. Ngoài ra, tài khoản không được biến mất – 2.000 đô la trong khoản lỗ thả nổi mở của nhà giao dịch.

Hãy giải thích thêm, chúng ta hãy giả sử nhà giao dịch đã đóng các vị thế giao dịch với mức lỗ 6.000 đô la và sau đó mở một vị thế giao dịch mới với mức lỗ thả nổi khoảng – 5.700 đô la nhưng cuối cùng kết thúc là một giao dịch tích cực. ngay cả khi giao dịch thành công, nhưng nhà giao dịch sẽ bị loại, bởi vì tại một thời điểm cụ thể trong ngày, khoản lỗ hàng ngày của nhà giao dịch là – 11.700 đô la trên vốn chủ sở hữu, vượt quá mức lỗ có thể chấp nhận được là 10.000 đô la.

Giới hạn thua lỗ tối đa hàng ngày cũng bao gồm phí hoán đổi và hoa hồng; nhà kinh doanh nên lưu ý điều này.

Mặt khác, nếu nhà giao dịch nên kiếm được 5.000 đô la trong một ngày, thì nhà giao dịch được phép lỗ 15.000 đô la nhưng số lỗ không được vượt quá mức đó.

Nhà giao dịch nên nhớ rằng khoản lỗ tối đa hàng ngày của họ cũng tính đến các giao dịch đang mở.

FTMO theo Giờ Trung Âu
Các nhà giao dịch cũng cần phải chú ý vì Mức lỗ tối đa hàng ngày đặt lại vào lúc nửa đêm CET. Ví dụ: nếu nhà giao dịch có lợi nhuận 4.000 đô la một ngày và cũng có một vị thế mở với mức lỗ hiện đang thả nổi là 13.000 đô la trong cùng ngày đó, thì khoản lỗ hàng ngày tối đa cho ngày đó sẽ không bị lu mờ. Khoản lỗ hàng ngày cho ngày đó là $ 9,000 ($ 4,000 lãi khi đóng – $ 13,000 vị thế mở). Tuy nhiên, nếu nhà giao dịch nên giữ vị trí này với khoản lỗ mở là $ 13,000 sau nửa đêm, thì giới hạn lỗ hàng ngày sẽ bị vi phạm. Điều này xảy ra vì lợi nhuận từ ngày hôm trước không chuyển sang ngày mới và khoản lỗ mở cửa là $ 13,000 nhiều hơn mức lỗ hàng ngày tối đa được phép là $ 10,000.

Nhìn chung, quy mô của Khoản lỗ tối đa hàng ngày cho phép nhà giao dịch có đủ chỗ để giao dịch và đảm bảo với nhà đầu tư (công ty) về rủi ro hàng ngày được xác định rõ ràng. Bằng cách này, cả nhà giao dịch và nhà đầu tư đều được hưởng lợi từ quy tắc này vì giá trị của tài khoản sẽ không được phép giảm xuống dưới giới hạn. Đây là một lý do khác tại sao giới hạn lỗ tối đa hàng ngày bao gồm các khoản lỗ thả nổi có thể có của nhà giao dịch.

Tổn Thất Tối Đa
Quy tắc này cũng có thể được gọi là “cắt lỗ tài khoản” và nó có nghĩa là không có thời điểm nào trong suốt thời gian tài khoản phải suy giảm vốn chủ sở hữu vượt quá 90% số dư tài khoản ban đầu. Đối với Thử thách FTMO với số dư tài khoản là 100.000 đô la, điều này có nghĩa là vốn chủ sở hữu thấp nhất có thể có của tài khoản có thể là 90.000 đô la. Cần nhớ lại rằng đây là sự bổ sung của cả vị thế đóng và mở (trọng tâm là vốn chủ sở hữu tài khoản chứ không phải số dư tài khoản). Logic đằng sau tính toán tương tự như logic của khoản lỗ tối đa hàng ngày ngoại trừ việc điều này không giới hạn chỉ trong một ngày mà bao gồm toàn bộ thời gian của khoảng thời gian đánh giá.

Giới hạn cũng bao gồm phí qua đêm và tiền hoa hồng. Mười phần trăm số dư tài khoản ban đầu cung cấp cho nhà giao dịch đủ không gian để chứng tỏ rằng tài khoản của họ đáng để đầu tư. Quy tắc này được đưa ra để phục vụ như một bộ đệm giúp giữ cho nhà giao dịch tiếp tục hoạt động ngay cả khi một số khoản lỗ ban đầu đã phải chịu. Nó cũng cung cấp cho nhà đầu tư sự đảm bảo rằng tài khoản của nhà giao dịch sẽ không giảm xuống dưới 90% (80% đối với tùy chọn tích cực) giá trị của nó trong bất kỳ loại điều kiện nào.

Mục Tiêu Lợi Nhuận
Đối với Thử thách FTMO, mục tiêu lợi nhuận được đặt thành 10% (20% cho tùy chọn Linh hoạt) của số dư ban đầu và đối với Xác minh, nó được đặt thành 5% trong khi đó là 10% cho tùy chọn Linh hoạt. Vì vậy, mục tiêu lợi nhuận cho Xác minh về cơ bản là một nửa của Thử thách FTMO mặc dù thời gian của các ngày giao dịch là gấp đôi.

Mục tiêu lợi nhuận là dấu hiệu cho thấy nhà giao dịch đã đạt được lợi nhuận trong tổng các vị thế đã đóng trên tài khoản giao dịch được phân bổ bất kỳ lúc nào trong vòng 30 ngày theo lịch đối với Thử thách FTMO hoặc 60 ngày theo lịch nếu đó là bước Xác minh. Hơn nữa, khi thời gian giao dịch kết thúc, tất cả các vị thế giao dịch phải được đóng lại để xác định xem mục tiêu lợi nhuận có đạt được hay không.

Ví dụ
Ví dụ: trong Thử thách FTMO, nếu nhà giao dịch chọn số dư tài khoản là 100.000 đô la, thì theo mẫu được đề cập ở trên, mục tiêu lợi nhuận là 10.000 đô la cho Thử thách FTMO và 5.000 đô la cho Xác minh.

EA Chúng tôi lập trình có đầy đủ các công cụ cần thiết giúp bạn vượt qua thử thách FTMO

Trong EA chúng tôi có kết hợp sử dụng thêm một số thuật toán đặc biệt giúp nâng cao tỷ lệ chiến thắng trong trading và tùy theo yêu cầu của từng khách hàng có thể tùy biến các thông số phù hợp với chiến lược của từng khách hàng.

EA forex là một chương trình máy tính được lập trình để tự động giao dịch ngoại hối dựa trên các quy tắc và thuật toán được xác định trước. Với sự phát triển của công nghệ, EA forex ngày càng trở nên phổ biến và được sử dụng rộng rãi bởi các nhà đầu tư ngoại hối.

Tính năng đáng chú ý của EA forex là khả năng tự động thực hiện các giao dịch mà không cần sự can thiệp của con người. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và tăng khả năng chính xác trong việc giao dịch. Ngoài ra, EA forex còn cho phép các nhà đầu tư kiểm soát rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận.

—————————————————————————–

Dịch vụ thiết kế các hệ thống giao dịch tự động cho thị trường tài chính, bao gồm Forex và chứng khoán, Crypto. Với kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu về lập trình và giao dịch tài chính, chúng tôi cam kết cung cấp những giải pháp tốt nhất cho khách hàng. EA Trading là đối tác tin cậy của các nhà đầu tư và các công ty tài chính trên toàn thế giới, đảm bảo mang lại lợi nhuận cao và đáng tin cậy cho khách hàng của mình.

Nếu bạn có 1 ý tưởng hoặc chiến lược giao dịch của riêng mình, Hãy liên hệ ngay với chúng tôi, Chúng tôi sẽ giúp bạn tự động hóa chiến lược giao dịch mình một cách hiệu quả nhất.

—————————————————————————–

BPLAY.VN   – Thiết kế EA Trading chuyên nghiệp

website: https://bplay.vn       . Hotline: 0868006896 (Zalo)

Mức đánh giá

5.00

06
( 6 Reviews )
5 Star
100%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
Thêm bài đánh giá

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

6 Reviews For This Product

 1. 06

  từ Nhathoai

  LH hợp tác với bên mình nhé: 0983776xxx

 2. 06

  từ Duonghuy

  Pass quỹ trong bao lâu ad?

 3. 06

  từ Ngocanhs

  Bot quá ngon, mình đã pass quỹ vòng 1 chỉ còn thiếu ngày gd thôi. Chúc đội ngũ bplay phát triển!

 4. 06

  từ ManDiep

  Bot có theo quy tắc giới hạn số thua lỗ trong ngày theo FTMO luôn không ad?

 5. 06

  từ YTB1

  Hey can I get Manual please, just bought the EA, also sent a couple private messages over.

 6. 06

  từ ROLF WILLY ORTMANN

  nice one

Main Menu