Khi sử dụng website Bplay.vn, người dùng mặc định đồng ý với các điều khoản miễn trừ trách nhiệm sau đây.

Không có đối tượng dự định: Nội dung của trang web này có thể được truy cập bởi bất kỳ ai từ bất kỳ đâu trên toàn cầu, tuy nhiên, nó không hướng đến cư dân ở bất kỳ quốc gia hoặc khu vực tài phán cụ thể nào mà việc phân phối hoặc sử dụng đó sẽ trái với luật pháp hoặc quy định của địa phương. Các sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi cung cấp không dành cho cư dân quốc gia đó.

Không có lời khuyên & Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bất kỳ nội dung và hoặc thông tin nào trên trang web này chỉ nên được coi là quan điểm và ý kiến ​​chung của tác giả và không được hiểu là lời khuyên chung hoặc cá nhân. Nội dung và tác giả, không tính đến hoàn cảnh cá nhân của bạn, vui lòng không giao dịch hoặc đầu tư chỉ dựa trên thông tin này.
Mọi ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả hoặc thông tin khác có trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó.

Bằng cách xem bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào trong trang web này, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không quy trách nhiệm cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào về tổn thất tài chính hoặc thiệt hại do nội dung hoặc thông tin do BPLAY.VN công bố hoặc cung cấp, đó là nhân viên, giám đốc hoặc thành viên đồng nghiệp . Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Hãy nhớ rằng hiệu suất trong quá khứ của bất kỳ hệ thống hoặc phương pháp giao dịch nào không nhất thiết là dấu hiệu cho thấy kết quả trong tương lai. Trang web này không phải là lời chào mời hay đề nghị Mua/Bán hợp đồng tương lai, ngoại hối giao ngay, cfd’s, quyền chọn hoặc các sản phẩm tài chính khác. Không có tuyên bố nào được đưa ra rằng bất kỳ tài khoản nào sẽ hoặc có khả năng đạt được lợi nhuận hoặc thua lỗ tương tự như những gì được thảo luận trong bất kỳ tài liệu nào trên trang web này. Hiệu suất trong quá khứ của bất kỳ hệ thống hoặc phương pháp giao dịch nào không nhất thiết là dấu hiệu cho thấy kết quả trong tương lai

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và cảnh báo rủi ro cao: Giao dịch ngoại hối, hợp đồng tương lai và quyền chọn có những phần thưởng tiềm năng lớn, nhưng cũng có những rủi ro tiềm ẩn lớn. Mức độ đòn bẩy cao có thể chống lại bạn cũng như có lợi cho bạn. Bạn phải nhận thức được những rủi ro khi đầu tư vào ngoại hối, hợp đồng tương lai và quyền chọn và sẵn sàng chấp nhận chúng để giao dịch trên các thị trường này. Vui lòng không giao dịch bằng tiền đi vay hoặc tiền mà bạn không thể để mất.

0868006896

Main Menu