Làm thế nào để cùng lúc chạy 2 phần mềm MT4 của cùng một broker?

Theo mặc định thì bạn không thể cùng lúc chạy hơn 1 phần mềm mt4 trong cùng một thời điểm. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể làm được điều đó bằng cách cài đặt phần mềm mt4 với đường dẫn khác. Sau đây là các bước hướng dẫn cụ thể.

Bước 1: tải phần mềm từ website của broker về. Sau đó, bạn giải nén file và cài đặt như bình thường. Trên màn hình của bạn sẽ xuất hiện cửa sổ cài đặt như hình bên dưới. Bạn nhớ bấm chọn “yes” và bấm cửa sổ “setting“, nhớ đừng vội bấm “next” nhé.

Bước 2: Theo mặc định thì mt4 sẽ cài đặt phần mềm tại địa chỉ thư mục như sau: C:\Program Files\MetaTrader – tên broker\

Do đó, để hoàn thành bước 2 này, bạn phải viết tên khác cho thư mục chứa phần mềm mt4. Ví dụ: C:\Program Files\MetaTrader – tên Broker_2\

Sau đó, bạn cứ nhấn “next” để tiếp tục cài đặt như bình thường. Kết quả sau khi cài đặt sẽ tạo 2 thư mục khác nhau như sau:

Lúc này, bạn đã hoàn toàn có thể chạy 2 phần mềm mt4 cùng lúc rồi đó.

Trả lời

Main Menu