Giao dịch ngoại hối chuyên nghiệp dành cho người mới tham gia thị trường

Chào mừng đến với Giao dịch ngoại hối chuyên nghiệp dành cho người mới tham gia thị trường

Khóa học này được tạo ra để giúp đỡ các trader, học viên mới tham gia thị trường hiểu tất cả những điều cơ bản của thị trường ngoại hối và kinh doanh ngoại hối. Khóa học bao gồm các kiến ​​thức cơ bản về giao dịch hành động giá, biểu đồ ngoại hối, phân tích kỹ thuật, tâm lý nhà giao dịch và nhiều chủ đề quan trọng khác. Sau khi hoàn thành khóa học ngoại hối cho người mới bắt đầu này, bạn sẽ sẵn sàng bắt đầu giao dịch với số vốn nhỏ và có thể tham khảo thêm Khóa học giao dịch ngoại hối nâng cao.

GIỚI THIỆU VỀ GIAO DỊCH FOREX – GIAO DỊCH NGOẠI HỐI

Phần 1: Giới thiệu về giao dịch ngoại hối

Phần 2: Thuật ngữ giao dịch ngoại hối

Phần 3: long hay short? Các loại đơn hàng và tính toán lãi & lỗ

Phần 4: Giao dịch Ngoại hối Chuyên nghiệp là gì?

Phần 5: Phân tích cơ bản là gì?

Phần 6: Phân tích Giao dịch Hành động Giá là gì?

Phần 7: Giới thiệu về Biểu đồ Forex

Phần 8: Chiến lược giao dịch ngoại hối là gì?

Phần 9: Những lỗi và bẫy giao dịch ngoại hối thường gặp

Phần 10: Phân tích kỹ thuật là gì

Phần 11: Cách lập kế hoạch giao dịch ngoại hối

Phần 12: Tâm lý của giao dịch ngoại hối

Phần 13: Các Chiến lược Giao dịch Ngoại hối Hành động Giá Chuyên nghiệp

Các Hướng dẫn cần thiết khác về giao dịch ngoại hối

Cách chọn sàn mở tài khoản giao dịch ngoại hối

Cách thiết lập chính xác nền tảng biểu đồ ngoại hối Meta Trader

Cách đặt các loại mục nhập giao dịch khác nhau bằng nền tảng nhà giao dịch trung bình

Giới thiệu cho người mới bắt đầu về biểu đồ hình nến Nhật Bản

Tại sao các nhà giao dịch nghiêm túc cần các biểu đồ ngoại hối ‘Đóng New York’

Vui lòng chia sẻ điều này với các nhà giao dịch khác, nhấp vào nút Like & Share bên dưới.

Trả lời

Main Menu