Chương 8: Mô Hình Đuôi Chuột Túi – Ebook Naked Forex

Đuôi Chuột Túi là một mô hình biểu đồ cực kỳ mạnh mẽ. Nó là một bằng chứng rõ ràng với một nhà giao dịch tinh gọn răng thị trường đã đi quá xa. Có nhiều nhà giao dịch trên thế giới thực hiện giao dịch với thiết lập đơn giản mà mạnh mẽ này.

ĐUÔI CHUỘT TÚI LÀ GÌ?

Đuôi Chuột Túi là một mô hình biểu đồ rõ ràng. Đó là một mô hình nến dễ nhận thấy. Khi bạn trở nên quen thuộc với mô hình biểu đồ này, bạn sẽ thấy chúng mọi nơi và thường là tại các điểm đảo chiều. Đuôi Chuột Túi có thể cảnh báo tín hiệu mua vào với mô hình Đuôi Chuột Túi tăng giá, còn mô hình Đuôi Chuột Túi giảm giá cung cấp tín hiệu bán ra. Mô hình Đuôi Chuột Túi có hai phần: thân chuột túi và đuôi chuột túi. Mô hình Đuổi Chuột Túi là mô hình một nến.


MÔ HÌNH MỘT NẾN

Một mô hình biểu đồ hình thành bởi một cây nến. Định nghĩa và sự hợp lệ của mô hình biểu đồ một nến phụ thuộc vào các đặc trưng của nến này so với những cây nến xung quanh .


Lý tưởng thì đuôi chuột túi nên dài hơn nhiều so với thân chuột túi. Mô hình Đuôi Chuột Túi tốt nhất sẽ có đuôi rất dài như trong Hình 8.1. Đuối dài gợi ý rằng thị trường đã mở rộng quá xa vào một vùng và tiềm ẩn khả năng đảo chiều. Có các đặc trưng khác riêng cho Đuôi Chuột Túi , và tất cả các Đuôi Chuột Túi phải duy trì tất cả các đặc trưng này. Nếu bạn thấy một mô hình biểu đồ không có tất cả các đặc trưng này, thì dù nó có thể là một mô hình biểu đồ rất hấp dẫn nhưng nó không phải là Đuôi Chuột Túi.

https://www.icmarkets.com/global/en/open-trading-account/live/?camp=52585

GIÁ MỞ CỬA VÀ ĐÓNG CỬA

Tất cả Đuôi Chuột Túi có giá mở cửa và đóng cửa gần một đầu của nến . Với các Đuôi Chuột Túi giảm giá (tín hiệu bán), giá mở cửa và đóng cửa nên ở trong khoảng một phần ba vùng đáy của nến (xem Hình 8.2).

HÌNH 8.1 Mô hình Đuôi Chuột Túi này trên biểu đồ D1 của cặp AUD/USD là một mô hình Đuôi Chuột Túi lý tưởng vì đuôi dài hơn nhiều so với thân. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Nếu giá mở cửa hoặc đóng cửa không nằm trong khoảng một phần ba vùng đáy nến thì đó không phải là mô hình Đuổi Chuột Túi. Quy tắc tương tự cho mô hình Đuôi Chuột Túi tăng giá: Các tín hiệu mua phải có giá mở cửa và đóng cửa trong khoảng một phần ba vùng đỉnh nến (xem Hình 8.3). Nếu giá mở cửa hoặc đóng cửa không nằm trong khoảng một phần ba vùng đỉnh nến thì đó không phải là Đuôi Chuột Túi.

[maxbutton id=”2″ ]

Giá mở cửa và đóng cửa của mô hình Đuôi Chuột Túi nên nằm gần một đầu của nến. Đuôi Chuột Túi là một tín hiệu đảo chiều, vì vậy khi chúng ta thấy một cái đuôi dài trên mô hình Đuôi Chuột Túi, và giá mở cửa và đóng cửa của Đuổi Chuột Túi nằm ở đầu đối diện, thì chúng ta biết rằng thị trường đã đi quá xa.

HÌNH 82 Đây là một mô hình Đuôi Cuột Tai giảm giá hợp lệ trên biểu đồ H1 của Cập AUD/USD vì giá mở cửa và đóng chúa của Đuôi Chuột Túi đều bám ở khoáng một phần ba vùng đáy của nến. Nguồn MetaQuotes Soft 4 de Corp)

Đuôi Chuột Tui là một bằng chứng rằng thị trường đã mở rộng vượt ra bên ngoài vùng, có thể là hơi quá xa. Hầu hết các Đuổi Chuột Tui xuất hiện sau các tin tức bất ngờ, ví dụ, các Đuôi Chuột Túi xuất hiện trên thị trường forex trong giai đoạn xảy ra sóng thần Nhật Bản năm 2011. Đuổi Chuột Túi cũng xuất hiện trên thị trường forex khi xảy ra khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008. Các Đuôi Chuột Túi không chỉ xuất hiện khi xảy ra các tin tức cực kỳ bất ngờ mà chúng còn thường xuất hiện khi thị trường thấy rất phấn khích, và điều này thường do vài sự kiện rất bất thường trên thế giới gây nên.

HÌNH 8.3 Đây là một mô hình Đuôi Chuột Túi tăng giá hợp lệ trên biểu đồ W1 của cặp EUR/GBP vì giá mở cửa và đóng cửa của Đuôi Chuột Túi đều ở vùng một phần ba đỉnh nến . (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

CÁC ĐUÔI CHUỘT TÚI THÌ DÀI

Hầu hết các Đuôi Chuột Túi là các cây nến dài hơn. Điều này nghĩa là Đuôi Chuột Túi sẽ dài hơn một chút so với các cây nến xung quanh. Các Đuôi Chuột Túi dài hơn có thân nhỏ và đuôi dài. Hãy xem Đuôi Chuột Túi Trên biểu đồ tháng của cặp USD/CHF trong Hình 8.4. Đuôi dài là lý tưởng. Các mô hình Đuôi Chuột Túi tốt nhất sẽ có đuôi rất dài và thân rất ngắn .

Tại sao Đuổi Chuột Túi có đuôi dài lại quan trọng: Đuôi dài gợi ý rằng thị trường đã đi hơi quá xa sau khi kiểm chứng một vùng, trong khi đuôi ngắn có thể gợi ý rằng thị trường đơn giản đang quét qua một vùng.

HÌNH 8.4 Đây là một mô hình Đuôi Chuột Túi tăng giá đẹp trên biểu đồ tháng của cặp USD/CHF với thân rất nhỏ và đuôi rất dài. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Hãy nhớ rằng là một nhà giao dịch tinh gọn, bạn muốn tìm các cơ hội giao dịch tại các vùng. Nhắc lại rằng các vùng là các điểm trên biểu đồ mà thị trường đảo chiều lặp đi lặp lại. Một Đuôi Chuột Túi là một bằng chứng giá trị, đặc biệt giá trị khi xảy ra trong một vùng. Đuôi Chuột Túi có đuôi rất dài gợi ý thị trường đã trở nên cực kì phấn khích trước khi đảo chiều mạnh. Vì vậy, một Đuôi Chuột Túi trên một vùng là một nến đảo chiều xác suất cao ở một điểm trên biểu đồ mà trong quá khứ thị trường đã đảo chiều hết lần này đến lần khác.

[maxbutton id=”2″ ]

Ở đây bạn thấy cách Đuôi Chuột Túi này xuyên qua vùng, gợi ý rằng thị trường đã trở nên rất phấn khích khi đẩy giá xuyên qua vùng, và sau đó quay lại vùng giá đóng cửa của Đuổi Chuột Túi (xem Hình 8.5). Đây là một mô hình Đuôi Chuột Túi phổ biến. Hầu hết các mô hình Đuôi Chuột Túi sẽ đẩy qua vùng và sau đó quay lại và đóng cửa ở phía bên kia của vùng .

HÌNH 8.5 Đuôi Chuột Túi thường xuyên thủng qua vùng trước khi đóng cửa ở phía bên kia của vùng. Đuôi Chuột Túi tăng giá này trên biểu đồ D1 của cặp GBP/JPY đã xuyên qua vùng hỗ trợ trước khi quay lại và đóng cửa bên trên vùng 167.00 . (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Đuổi Chuột Túi là một mô hình gợi ý rằng thị trường đã đi quá xa, và nhanh chóng tạo sự đảo chiều. Nhắc lại rằng các vùng là những nơi trên biểu đồ mà thị trường đảo chiều lặp đi lặp lại. Vì vậy, một Đuôi Chuột Túi trên một vùng chính là một tín hiệu nến đảo chiều trên một vùng đảo chiều. Quan trọng hãy nhớ rằng là một nhà giao dịch tinh gọn, bạn đang dùng các mô hình biểu đồ làm bằng chứng – gợi ý về nơi mà thị trường có thể hướng đến.

HÌNH 8.6 Mô hình Đuôi Chuột Túi tăng giá này trên biểu đồ D1 của cặp USD/CAD có đuôi rất ngắn. Hãy chú ý cách thị trường giảm giá trở lại sau Đuôi Chuột Túi để kiểm chứng vùng 1.0450. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Bằng việc giao dịch chỉ các mô hình biểu đồ này riêng tại các nơi đó trên biểu đồ, nơi mà thị trường đảo chiều lặp đi lặp lại, thì khả năng thắng lợi nghiêng về chúng ta .

Các Đuôi Chuột Túi đại diện cho các hành vi cực đoan của thị trường. Các Đuôi Chuột Túi thường đẩy qua một vùng một cách nhanh chóng (xem Hình 8.5) trước khi quay trở lại phía bên kia của vùng .

Đây là mô hình Đuôi Chuột Túi điển hình, và hãy chú ý quan sát nó. Đó là một dấu hiệu rằng thị trường đã kiểm chứng vùng và từ chối mức giá này. Các Đuôi Chuột Túi có đuôi dài ngoại hạng rất tuyệt vời, khi chúng gợi ý rằng thị trường sau khi đẩy qua vùng thì đã đi quá xa, và sau đó quay lại vùng.

HÌNH 8.7 Đuôi Chuột Túi trong biểu đồ H4 của cặp AUD/USD là đặc biệt dài. Điều này gợi ý rằng dù thị trường đã đẩy xuyên qua vùng 1.0000, nó đã bị từ chối mạnh bởi vùng 1.0000. Thị trường tăng hơn 600 pip sau Đuôi Chuột Túi này. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Các Đuổi Chuột Túi có đuôi rất nhỏ không phải là lý tưởng. Một cái đuối nhỏ gợi ý rằng thị trường có thể quay lại và kiểm tra vùng một lần nữa. Biểu đồ D1 của cặp USD/CAD trong Hình 8.6 là một ví dụ tuyệt vời về điều thường xảy ra sau khi mô hình Đuôi Chuột Túi có đuôi nhỏ xuất hiện .

[maxbutton id=”2″ ]

Các Đuổi Chuột Túi đuôi dài thường là các tín hiệu giao dịch tốt hơn các Đuôi Chuột Túi đuôi rất ngắn. Đuôi dài gợi ý rằng thị trường đã thực hiện một sự kiểm chứng tốt đối với vùng, và sau đó, vùng từ chối nó. (Xem Hình 8.7) .

HÌNH 8.8 Biểu đồ H4 của cặp GBP/CHF đang trong một xu hướng giảm mạnh. Hãy chú ý Đuôi Chuột Túi đuôi nhỏ ở giữa các vùng. Đây không phải là một mô hình Đuôi Chuột Túi đáng tin cậy. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Khi thị trường xuất hiện một Đuôi Chuột Túi đuôi dài, gợi ý là thị trường đã đi quá xa. Ngay cả dù thị trường đã đi qua vùng hỗ trợ và kháng cự thì cuối cùng, thị trường cũng đóng cửa ngay vùng. Đây là một gợi ý – một gợi ý rất mạnh – rằng vùng sẽ thường chống đỡ thị trường lại. Một cái đuôi nhỏ của mô hình Đuôi Chuột Túi không thể hiện nhiều sự tự tin, vì một sự kiểm chứng miễn cưỡng một vùng gợi ý rằng thị trường C thể quyết định quay lại để kiểm chứng vùng thêm một lần nữa. Ngoài ra, trong các thị trường có xu hướng mạnh, các Đuổi Chuột Túi có thể xuất hiện, nhưng các Đuôi Chuột Túi nhỏ đơn giản thường chỉ là sự tạm dừng yếu ớt của thị trường (xem Hình 8.8 và Hình 8.9). Chúng thường có đuôi rất nhỏ và sẽ xuất hiện giữa các vùng quan trọng, nói cách khác chúng không phải là các tín hiệu đáng tin cậy .

HÌNH 8.9 Trên biểu đồ D1 của cặp EUR/USD có một mô hình Đuôi Chuột Túi giảm giá xuất hiện ở giữa một xu hướng tăng mạnh. Một cái đuôi dài hơn của Đuôi Chuột Túi này sẽ là một tín hiệu bán tốt hơn. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

VỊ TRÍ ĐUÔI CHUỘT TÚI

Các Đuổi Chuột Túi nên gần cây nến trước đó. Nếu một Đuôi Chuột Túi xuất hiện quá xa hành vi giá gần đây có thể gợi ý một thị trường đang có xu hướng mạnh, thể hiện rằng thị trường không sẵn sàng đảo chiều. Một cách để định lượng liệu một Đuôi Chuột Túi có gần hành vi giá gần đây hay không chính là xem giá mở cửa và đóng cửa của Đuôi Chuột Túi So với cây nến gần nhất. Nếu giá mở cửa và đóng cửa của Đuôi Chuột Túi nằm trong biên độ cây nến trước, thì Đuổi Chuột Túi hợp lệ (Hình 8.10 và 8.11).

HÌNH 8.10 Biểu đồ H4 của cặp AUD/NZD này có một mô hình Đuôi Chuột Túi giảm giá. Hãy chú ý giá mở cửa và đóng cửa của Đuôi Chuột Túi đều nằm trong biên độ của cây nến trước đó. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)


BIÊN ĐỘ

Biên độ của một cây nến là khoảng cách tính bằng pip giữa đỉnh và đáy của một cây nến .


Cách dễ nhất để xem quy tắc này hoạt động ra sao là xem một ví dụ .
Đuôi Chuột Túi trên biểu đồ H4 của cặp AUD/NZD trong Hình 8.10 là một ví dụ lý tưởng. Hãy chú ý giá mở cửa và đóng cửa của Đuôi Chuột Túi; cả hai đều nằm trong biên độ của cây nến trước đó. Quan trọng giá mở cửa và đóng cửa của Đuổi Chuột Túi nằm trong biên độ cây nến trước đó vì điều này gợi ý rằng thị trường không trong giai đoạn xu hướng là mạnh.

HÌNH 8.11 Cây nến này trên biểu đồ H4 của cặp NZD/USD không phải là một Đuôi Chuột Túi hợp lệ. Giá đóng cửa của Đuôi Chuột Túi nằm dưới biên độ cây nến trước . (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Đôi khi thị trường sẽ xuất hiện một Đuổi Chuột Túi trong một xu hướng rất mạnh. Khi điều này xảy ra, bạn có thể thấy thị trường tạm dừng một vùng, nhưng thường cuối cùng thị trường đẩy xuyên qua vùng .
Biểu đồ H4 của cặp NZD/USD trong Hình 8.11 cho thấy ví dụ về một thị trường có xu hướng mạnh. Hãy chú ý cách giá đóng cửa của Đuổi Chuột Túi nằm ngoài biên độ cây nến trước. Vì vậy đây không phải là một mô hình Đuôi Chuột Túi hợp lệ. Các Đuôi Chuột Túi tốt nhất sẽ có giá mở cửa và đóng cửa của nến nằm bên trong biên độ cây nến trước đó. Các cây nến khác với giá mở cửa và đóng cửa không nằm bên trong biên độ của cây nến trước không phải là các Đuổi Chuột Túi hợp lệ .

Nhìn Sang Bên Trái

HÌNH 8.12 Biểu đồ W1 của cặp AUD/USD xuất hiện một Đuôi Chuột Túi ở một khu vực trên biểu đồ mà chúng ta không thấy hành vi giá trong hơn 20 năm. Vì vậy, chúng ta có thể nói rằng Đuôi Chuột Túi này có nhiều khoảng trống bên trái. Cặp tiền giảm hơn 3.000 pip sau khi Đuôi Chuột Túi xuất hiện. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Hãy xem biểu đồ ở Hình 8.12. Hãy chú ý biểu đô W1 của cặp tiền tệ AUD/USD trong trường hợp này xuất hiện một Đuôi Chuột Túi ở một vùng trên biểu đồ, là vùng đỉnh cao nhất. Trong thực tế, thị trường đã không giao dịch ở đây trong một khoảng thời gian, trên biểu đồ chúng ta không thể thấy lần cuối cùng thị trường giao dịch ở mức giá này. Chúng ta có thể nói rằng Đuôi Chuột Túi này có nhiều “khoảng trống bên trái” .

[maxbutton id=”2″ ]

Tại sao khoảng trống bên trái lại quan trọng? Tại sao nhà giao dịch tinh gọn tìm kiếm các tín hiệu đảo chiều xuất hiện trên biểu đồ ở các khu vực không chứng kiến hành vi giá trong một thời gian dài? Câu trả lời đơn giản là: nhà giao dịch tinh gọn đang tìm cách bắt lấy các đảo chiều cực điểm, các giao dịch mà sẽ bắt được các chuyển động lớn trong thị trường .

Điều lý tưởng là nhà giao dịch tinh gọn sẽ chỉ giao dịch khi thị trường đảo chiều, ở những nơi trên biểu đồ mà thị trường sẽ không quay lại trong một khoảng thời gian. Hãy nhớ rằng nhà giao dịch tinh gọn không bị lệ thuộc vào các chỉ báo, vì vậy nhà giao dịch tinh gọn có sự nhanh nhẹn và chỉ nhảy vào giao dịch khi thị trường đảo chiều chứ không phải đợi chỉ báo đảo chiều trước hoặc báo hiệu thị trường đang đảo chiều. Rõ ràng, nhà giao dịch tinh gọn không bao giờ biết chắc chắn khi nào thị trường sẽ tạo đỉnh cao nhất hoặc đáy thấp nhất. Tuy nhiên, nhà giao dịch tinh gọn biết rằng khi thị trường đảo chiều ở một đỉnh cao nhất hoặc đáy thấp nhất, ở một nơi trên biểu đồ không thấy hành vi giá gần đây, thì thị trường thường không nhanh chóng quay lại điểm đó (xem Hình 8.13) .

Cẩn Trọng Với Các Cây Nến Lớn

Khi thị trường đang trong một xu hướng mạnh, mô hình Đuôi Chuột Túi thường trông nhỏ so với các cây nến xung quanh. Hãy xem Hình 8.14. Đuôi Chuột Túi này xuất hiện trên biểu đồ D1 của cặp EUR/USD tại một vùng tuyệt vời. Ngoài ra, giá mở cửa và đóng cửa nằm trong biên độ của cây nến trước, giá mở cửa và đóng cửa nằm ở một phần ba đáy của nến, và có nhiều khoảng trống bên trái; thực tế là đã hơn 46 ngày từ lần cuối thị trường giao dịch ở vùng này .

HÌNH 8.13 Biểu đồ W1 của cặp EUR/USD xuất hiện một Đuôi Chuột Túi vào tháng Bảy năm 2001. Đuôi Chuột Túi này có nhiều khoảng trống bên trái. Sau khi tăng giá cao hơn mô hình Đuôi Chuột Túi, thị trường không quay lại vùng này từ khi Đuôi Chuột Tủi nói trên xuất hiện. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Đây là một mô hình Đuổi Chuột Túi lý tưởng phải không? Không may, nó không phải là một Đuôi Chuột Túi lý tưởng. Các cây nến tăng giá lớn đằng trước Đuôi Chuột Túi gợi ý rằng thị trường có thể có đà tăng cao hơn. Vì vậy, đây không phải là một Đuổi Chuột Túi lý tưởng đơn giản vì thị trường đang xuất hiện các cây nến tăng giá lớn ngay trước Đuôi Chuột Túi. Nhiều Đuôi Chuột Túi thất bại sau các cây nến lớn. Các Đuôi Chuột Túi tốt nhất có một biên độ rất lớn, thường lớn hơn các cây nến ngay trước Đuôi Chuột Túi.

[maxbutton id=”2″ ]

Hình 8.15 minh họa ví dụ khác về một Đuôi Chuột Túi tăng giá. Hãy chú ý các cây nến giảm giá lớn phía trước Đuôi Chuột Túi, các cây nên này cung cấp một bằng chứng, đó là đà giảm có thể vẫn còn trong thị trường. Các Đuôi Chuột Túi tối ưu sẽ có biên độ lớn, thường lớn hơn biên độ các cây nến ngay trước Đuôi Chuột Túi. Hãy cẩn thận với các Đuổi Chuột Túi nhỏ.

HÌNH 8.14 Mặc dù đây trông như một mô hình Đuôi Chuột Túi lý tưởng trên biểu đồ D1 của cặp EUR/USD nhưng các cây nến tăng giá lớn trước Đuôi Chuột Túi gợi ý rằng xu hướng tăng mạnh có thể tiếp tục. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

CÁCH THỰC HIỆN GIAO DỊCH

Điểm kích hoạt giao dịch rõ ràng cho mô hình Đuôi Chuột Túi tăng giá là một lệnh buy stop được đặt bên trên vài pip so với đỉnh của Đuôi Chuột Túi. Khi thị trường tăng qua đỉnh của Đuôi Chuột Túi, nó sẽ khớp lệnh buy stop, kích hoạt điểm mở giao dịch. Với các Đuôi Chuột Túi giảm giá, điểm kích hoạt giao dịch tương tự cũng hoạt động tốt: một lệnh sell stop được đặt bên dưới vài pip so với đáy Đuôi Chuột Túi .

HÌNH 8.15 Đuôi Chuột Túi tăng giá này trên biểu đồ H4 của cặp AUD/JPY sẽ là một giao dịch thua lỗ, vì được gợi ý bởi các cây nến giảm lớn trước Đuôi Chuột Túi .(Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Nhiều nhà giao dịch băn khoăn liệu có một kỹ thuật kích hoạt giao dịch khác có thể mang lại lợi nhuận lớn hơn không. Cụ thể là một vài nhà giao dịch muốn thực hiện giao dịch với Đuôi Chuột Túi sau khi thị trường hồi lại hoặc giao dịch theo hướng ngược lại. Điều này dường như là một ý tưởng tốt vì điểm kích hoạt có thể gần điểm cắt lỗ hơn và vì vậy có thể giảm rủi ro của giao dịch. Tuy nhiên, chiến lược buy stop hoặc sell stop được gợi ý là một chiến lược an toàn hơn nhiều vì nó sẽ giúp tránh nhiều giao dịch thua lỗ .

Một Đuôi Chuột Túi thất bại thường sẽ không bao giờ chứng kiến thị trường kích hoạt được điểm mở giao dịch được đề nghị. Với các Đuôi Chuột Túi tăng giá, nếu thị trường tiếp tục giảm thấp hơn, nó có thể không bao giờ tăng vượt lên trên đỉnh của Đuôi Chuột Túi (xem Hình 8.15). Tương tự với các Đuôi Chuột Túi giảm giá, nếu thị trường tiếp tục đi lên hơn, nó sẽ thường không bao giờ vượt xuống thấp hơn đáy của Đuôi Chuột Túi (xem Hình 8.16). Vì vậy, sẽ an toàn hơn nhiều khi thực hiện giao dịch với mô hình Đuôi Chuột Túi bằng lệnh buy stop (cho các Đuôi Chuột Túi tăng giá) hoặc lệnh sell stop (cho các Đuôi Chuột Túi giảm giá) .

Việc dùng lệnh buy stop bên trên đỉnh (với Đuổi Chuột Túi tăng giá) hoặc lệnh sell stop dưới đáy (với Đuổi Chuột Túi giảm giá) sẽ trì hoãn điểm kích hoạt giao dịch cho tới khi thị trường đi theo hướng được kỳ vọng. Kỹ thuật thực hiện giao dịch đơn giản này sẽ giúp tránh nhiều giao dịch thua .

HÌNH 8.16 Đây là một Đuôi Chuột Túi giảm giá thất bại kinh điển trên biểu đồ H4 của Cặp USD/CHF. Hãy chú ý cách thị trường không bao giờ giao dịch thấp hơn đáy của Đuôi Chuột Túi. Việc dùng sell stop bên dưới đáy của Đuôi Chuột Túi cho phép nhà Biao dịch tinh gọn tránh một thua lỗ chắc chắn. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

[maxbutton id=”2″ ]

Cắt Lỗ

Cắt lỗ cho Đuôi Chuột Túi được đặt ở phía bên kia đuổi, cách chỉ vài pip bên ngoài điểm cuối của đuôi (xem Hình 8.17). Cắt lỗ khẩn cấp này là mức cắt lỗ tối đa cho giao dịch. Cắt lỗ khẩn cấp là thua lỗ tối đa cho thiết lập Đuôi Chuột Túi. Lý tưởng thì nhà giao dịch tinh gọn sẽ đóng giao dịch Đuôi Chuột Túi nếu giao dịch đang tạo sự sụt giảm vốn và thị trường dịch chuyển 75% về phía điểm cắt lỗ. Việc chốt giao dịch trước khi chạm cắt lỗ sẽ giảm số giao dịch thua lỗ trung bình, một kết quả rất đáng mong với nhà giao dịch tinh gọn .

HÌNH 8.17 Cắt lỗ được đặt vài pip bên ngoài đuôi của Đuôi Chuột Túi. Với Đuôi Chuột Túi tăng giá này trên biểu đồ tuần của cặp NZD/USD, cắt lỗ được đặt vài pin bên dưới đáy của Đuôi Chuột Túi tăng giá ở 0.5480. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Chương 11 bao gồm các chiến lược thoát lệnh giao dịch. Có nhiều chiến lược thoát khỏi một giao dịch trong Chương 11 tương thích với thiết lập Đuôi Chuột Túi. Một cách đơn giản để quản lý giao dịch Đuôi Chuột Túi là chốt lợi nhuận ở vùng tiếp theo (xem Hình 8.18) .

HÌNH 8.18 Một chiến lược thoát giao dịch rất đơn giản và mạnh mẽ cho Đuôi Chuột Túi là đây: Chốt lợi nhuận ở vùng tiếp theo. Sau khi Đuôi Chuột Túi tăng giá xuất hiện trên biểu đồ tuần của cặp NZD/USD, thị trường tăng giá và cuối cùng chạm đến vùng 0.6600 để chốt lợi nhuận 853 pip. (Nguồn: MetaQuotes Software )

CÁC MẸO VỚI MÔ HÌNH ĐUÔI CHUỘT TÚI

Có vài tối ưu đi kèm với giao dịch Đuổi Chuột Túi. Nếu bạn có kiên nhẫn đợi các Đuổi Chuột Túi tốt nhất, hãy theo dõi các đặc trưng sau đây:

 • Đuổi Chuột Túi có đuôi rất dài .
 • Đuôi Chuột Túi có nhiều khoảng trống bên trái. Đuôi Chuột Túi lý tưởng xuất hiện ở một khu vực trên biểu đồ mà không thấy hành vi giá trong một thời gian dài .
 • Đuôi Chuột Túi tăng giá có giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa .
 • Đuôi Chuột Túi giảm giá có giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa .
 • Nến xuất hiện sau Đuôi Chuột Túi tăng giá được giao dịch cao hơn đỉnh của Đuôi Chuột Tủi .
 • Nến xuất hiện sau Đuôi Chuột Túi giảm giá được giao dịch thấp hơn đáy của Đuôi Chuột Túi .
 • Đuôi Chuột Túi có biên độ lớn hơn 10 cây nến trước đó .
 • Đuôi Chuột Túi khớp lệnh buy stop hoặc sell stop ở cây nến đầu tiên sau Đuôi Chuột Túi .

Cũng có vài đặc điểm xấu cho mô hình Đuổi Chuột Tủi như sau:

 • Đuôi Chuột Túi có đuổi rất ngắn .
 • Đuôi Chuột Túi không xuất hiện trên một vùng; đây không phải là các Đuổi Chuột Túi hợp lệ .
 • Đuôi Chuột Túi sau các cây nến lớn. Điều này gợi ý rằng xu hướng có thể tiếp diễn, và Đuôi Chuột Túi có thể chỉ là tạm dừng .
 • Khi giá mở cửa và đóng cửa của Đuôi Chuột Túi không nằm trong biên độ nến trước đó .

Nếu bạn kiểm chứng quá khứ mô hình Đuôi Chuột Túi, thì bạn có thể thấy rằng thiết lập giao dịch này liên tục xác định các điểm đảo chiều chính trong thị trường .

[maxbutton id=”2″ ]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Main Menu