Chương 7: Mô Hình WAMMIE VÀ MOOLAH – Ebook Naked Forex

Thị trường tăng giá, thị trường giảm giá. Nếu bạn là một nhà giao dịch tinh gọn, bạn có thể chủ ý rằng các điểm đảo chiều trên thị trường trùng hợp với các vùng hỗ trợ và kháng cự. Các điểm đảo chiều này hiếm khi sắc nhọn và nhanh chóng mà thay vào đó, chúng thường chậm rãi bộc lộ. (Có các ngoại lệ rõ ràng như mô hình Bỏng Lớn, trong Chương 6, mô hình Đuổi Chuột Túi trong Chương 8, và mô hình Dây Đai Lớn trong Chương 9). Thị trường thường thích chạm một vùng vài lần trước khi rời vùng đó. Wammie và Moolah tận dụng lợi điểm của hình thái thị trường này.

Có 5 bước để hiểu về Wammie và Moolah. Mỗi bước đều được thảo luận trong chương này. Cuối chương bạn sẽ hiểu lý thuyết đằng sau 2 thiết lập giao dịch nói trên, và bạn sẽ biết chính xác cách giao dịch chúng.

Đầu tiên, xác định mô hình Hai Đáy và Hai Định dạng cơ bản.

Thứ hai, bạn sẽ học các đặc trưng quan trọng riêng của Wammie, là trường hợp đặc biệt của mô hình Hai Đáy.

Thứ ba, bạn sẽ học toàn bộ về Moolah, một trường hợp đặc biệt của mô hình Hai Đỉnh.

Thứ tư, bạn sẽ thấy các ví dụ trên thị trường cho cả Wammie lẫn Moolah, vì vậy bạn có thể hiểu rõ ràng các đặc trưng riêng của những mô hình này.

Thứ năm, bạn sẽ thấy một giao dịch Wammie và Moolah tối ưu trong ra sao.

Cuối chương này, bạn sẽ có một sự hiểu biết rõ ràng về cả hai thiết lập giao dịch, vốn là điều VÔ giá với các nhà giao dịch tinh gọn quan tâm đến việc tìm các điểm đảo chiều quan trọng trên biểu đồ. Trước khi bước vào thế giới của Wammie và Moolah, quan trọng phải hiểu cả hai mô hình Hai Đáy lẫn mô hình Hai Đỉnh.

MÔ HÌNH HAI ĐÁY

Mô hình Hai Đáy là một mô hình cổ điển được nhiều nhà phân tích kỹ thuật biết đến. Mô hình Hai Đáy nổi tiếng vì nó xảy ra tương đối nhiều | trong thị trường. Hãy xem biểu đồ và bạn sẽ tìm thấy nhiều ví dụ về mô hình Hai Đáy, đây là nơi trên biểu đồ mà thị trường chạm một vùng t trên xuống và gặp được hỗ trợ quan trọng sau cả hai lần chạm


MÔ HÌNH HẠI ĐÁY

Một mô hình biểu đồ đặc trưng bởi hai lần chạm từ trên xuống đối với một vùng. Thị trường giảm giá và nhận được hỗ trợ tại một vùng, tiếp sau đó là một đợt tăng giá cao hơn và rồi thị trường lại giảm giá để nhận được hỗ trợ trên vùng đó một lần nữa. Sau lần chạm thứ hai vào vùng này, thị trường bắt đầu dịch chuyển lên cao hơn một cách chậm rãi.


Nhiều điểm đảo chiều quan trọng của thị trường bắt đầu từ một mô hình Hai Đáy. Một mô hình Hai Đáy xảy ra khi thị trường giảm được một khoảng thời gian, rồi chạm một vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng, và th trường tạm dừng ở vùng này để sau đó quay lại và bắt đầu dịch chuyển lên mức cao hơn. Cuối cùng thị trường dừng lại và bắt đầu giảm lại cho đến khi chạm vùng đó một lần nữa và tìm thấy hỗ trợ tại đây. Lại một lần nữa thị trường bắt đầu giao dịch cao hơn và tiếp tục giao dịch cao hơn trong một khoảng thời gian. Đây là mô hình Hai Đáy truyền thống.

[maxbutton id=”2″ ]

Hãy xem Hình 7.1; đó là một mô hình Hai Đáy truyền thống. Hãy chu ý cách thị trường chạm một vùng 2 lần và sau mỗi lần nó đều đảo chiều và bắt đầu tăng lên. Chỉ sau lần chạm thứ hai vào vùng, thị trường mới bắ đầu một xu hướng tăng mới. Đây là một tính năng xác định của mô hìn Hai Đáy – thị trường bắt đầu một xu hướng tăng giá mới sau khi tìm thấy hỗ trợ với lần chạm thứ hai vào vùng.

Biểu đồ D1 của GBP/CHF trong Hình 7.1 là mô hình Hai Đáy đi.
hình. Sau khi giảm xuống trong một khoảng thời gian, thị trường chạy vùng quan trọng ở 1.5890 trước khi bật lên cao hơn trong một thời gia ngắn, rồi một lần nữa giảm lại và tìm thấy hỗ trợ tại vùng 1.5890 và bật lệ cao hơn. Sau lần chạm thứ hai, thị trường bắt đầu một xu hướng tăng mở Mô hình Hai Đáy này đáng tin cậy, trong hầu hết các tình huốn nếu thị trường giảm xuống một vùng quan trọng và tìm thấy hỗ trợ vùng hai lần, thì nó sẽ thường bật lên cao hơn. Các mô hình Hai Đáy n thường gặp ở nhiều thị trường, nhiều hơn nhiều so với “một đáy”. M đáy tất nhiên là một lần chạm (hỗ trợ) tại một vùng quan trọng. Dù m đáy xảy ra hết lần này tới lần khác (một đáy đôi khi xuất hiện như các hình Bóng Lớn tăng giá, Dây Đai Lớn tăng giá, và Đuổi Chuột Túi tăng giá), thì mô hình Hai Đáy phổ biến trong thị trường hơn nhiều.

HÌNH 7.1 Mô hình Hai Đáy được xác định trên biểu đồ D1 này của cặp GBP/CHF khi thị trường chạm vùng, đi lên cao hơn, và sau đó lại quay về chạm lại vào vùng. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Thị trường sẽ thường giảm về vùng để kiểm chứng nó hai lần trước khi đảo chiều và tăng giá lên.
Hình 7.2 minh họa một mô hình Hai Đáy khác trên biểu đồ D1 của cặp USD/CAD. Hãy chú ý cách mỗi chạm vào vùng 1.5105 là riêng biệt. Thị trường giảm, chạm vùng, và sau đó giao dịch cao hơn nhanh chóng trước khi giảm lại để tìm hỗ trợ trên cùng vùng. Đây là đặc trưng xác định của mô hình Hai Đáy: Có một khoảng thời gian nghỉ ngắn giữa hai lần chạm.

Cặp USD/CAD đã tăng 715 pip sau mô hình Hai Đáy trên biểu đồ Di (xem Hình 7.2). Đây là dạng chuyển động mà các nhà giao dịch mơ về.

HÌNH 7.2 Mô hình Hai Đáy tiêu chuẩn được tạo ra khi thị trường tìm thấy hỗ trợ hai lần liên tiếp. Cặp USD/CAD hình thành mô hình Hai Đáy trên biểu đồ D1 khi thị trường giảm hai lần về 1.5105 và gặp được sự hỗ trợ. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Tuy nhiên, không phải tất cả các mô hình Hai Đáy sẽ tạo ra một số pip lớn như vậy. Một số mô hình Hai Đáy kết thúc là các giao dịch thua lỗ.

Trong Hình 7.3, cặp EUR/GBP tạo Hai Đáy ở 0.8800 trên biểu đồ D1. Thị trường tăng giá sau lần chạm thứ hai vào trên vùng 0.8800, một mổ hình Hai Đáy cổ điển.

Ngay sau lần chạm thứ hai ở vùng 0.8800, đã chuyển động tăng đã bị chặn lại, sau đó thị trường giảm xuyên qua vùng 0.8800, như Hình 7.4. Giao dịch này sẽ là giao dịch thua lỗ với nhiều nhà giao dịch tìm kiếm lợi nhuận bằng mô hình Hai Đáy cổ điển.

[maxbutton id=”2″ ]

Đây là vấn đề với mô hình Hai Đáy, trong khi nhiều mô hình xác định các cơ hội giao dịch tuyệt vời, thì một số mô hình là các giao dịch thua lỗ, Có thể bạn đã giao dịch mô hình này trong quá khứ và đã trải nghiệm vài mô hình Hai Đảy thắng lợi và vài mô hình Hai Đáy thua lỗ. Bạn có thể quyết định rằng mô hình Hai Đáy không phải là mô hình giao dịch đảng tin cậy. Nếu bạn đã từ chối mô hình Hai Đáy, hãy đợi đến khi bạn học về mô hình Wammie, vì bạn có thể thấy rằng vẫn có hi vọng giao dịch với mô hình Hai Đáy, hoặc ít nhất với một dạng rất cụ thể của mô hình Hai Đáy. Tiếp theo là mô hình Hai Đỉnh, chính là hình ảnh phản chiếu của mô hình Hai Đáy.

HÌNH 73 Mô hình Hai Đáy hình thành trên biểu đồ D1 của cặp EUR/GBP. Thị trường hai lần bật lên từ vùng 0.8800. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

HÌNH 7.4 Thị trường tăng đến vùng 0.9020 trước khi giảm lại. Mô hình Hai Đáy cổ điển trên biểu đồ D1 của cặp EUR/GBP có thể kết thúc là một giao dịch thua lỗ cho nhiều nhà giao dịch. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

MÔ HÌNH HAI ĐỈNH

Mô hình Hai Đáy có một mô hình chị em với nó, đó là mô hình Hai Đỉnh.


MÔ HÌNH HAI ĐỈNH

Một mô hình biểu đồ đặc trưng bằng hai lần chạm từ dưới lên đối với một vùng.
Thị trường tăng giá gặp phải kháng cự trên một vùng, tiếp theo thị trường giảm giá và rồi tăng lại để gặp trở lại kháng cự ở cùng vùng đó. Sau lần chạm thứ hai này, thị trường giảm ổn định xuống dưới.


HÌNH 7.5 Mô hình Hai Đỉnh tiêu chuẩn được tạo ra khi thị trường gặp phải kháng cự hai lần liên tục. Cặp USD/CHF hình thành mô hình Hai Đỉnh trên biểu đồ H4 khi thị trường tăng giá lên 0.8500 hai lần và gặp kháng cự. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Mô hình Hai Đỉnh tiêu chuẩn trông như trong biểu đồ Hình 7.5: Thị trường tăng giá và rồi gặp phải kháng cự ở một vùng. Thị trường nhanh chóng giảm giá trước khi tăng lại và gặp lại kháng cự ở chính vùng đó, sau đó thị trường bắt đầu giảm giá xuống thấp dần. Tính năng được xác định của mô hình Hai Đỉnh là thị trường bắt đầu một xu hướng giảm mới sau lần chạm thứ hai vào vùng.

[maxbutton id=”2″ ]

Mô hình Hai Đỉnh là mô hình đảo chiều, và chúng phổ biến hơn nhiều các mô hình đảo chiều khác như mô hình Dây Đai Lớn hay Đuôi Chuột Túi. Thị trường thích chạm một vùng hai lần trước khi đảo chiều và dịch chuyển theo hướng ngược lại. Đây là lý do tại sao mô hình Hai Đỉnh trở nên nổi tiếng trong cộng đồng giao dịch trong nhiều năm. Đó là một mô hình biểu đồ kinh điển.

Vấn đề với mô hình biểu đồ dạng tiêu chuẩn này là đây: Nó thường thất bại. Mô hình Hai Đỉnh thường xuất hiện trên biểu đồ và sau đó thất bại hoàn toàn. Một số mô hình Hai Đỉnh đơn giản là không đúng. Mô hình Hai Đỉnh ở Hình 7.6 là một ví dụ kinh điển của mô hình Hai Đỉnh thất bại. Một số mô hình Hai Đỉnh đơn giản là thất bại.

Có lẽ vẫn có thể giao dịch một mô hình Hai Đỉnh tiêu chuẩn dù nhiều mô hình Hai Đỉnh dẫn đến thua lỗ. Có thể có các đặc trưng cho các mô hình Hai Đỉnh chiến thắng không? Có cách nào phân biệt các mô hình Hại Đỉnh thường thất bại với các mô hình Hai Đinh thường thành công không?

HÌNH 7.6 Biểu đồ H4 của cặp USD/CAD xuất hiện mô hình Hai Đỉnh tiêu chuẩn. Thị trường giảm sau lần chạm thứ hai vào vùng 1.0450 nhưng ngay sau đó thị trường tăng giá trở lại. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Mô hình Moolah là dạng cụ thể của mô hình Hai Đỉnh. Một sự xem xét kỹ lưỡng về định nghĩa của Moolah sẽ cho phép nhà giao dịch tinh gọn xác định liệu một dạng cụ thể của mô hình Hai Đỉnh có thể cải thiện tỷ lệ thành công của giao dịch mô hình Hai Đỉnh tiêu chuẩn không.

XÁC ĐỊNH WAMMIE VÀ MOOLAH

Các Wammie và Moolah đều xảy ra ở mọi khung thời gian, trong mọi thị trường, vì vậy các mô hình này giống hầu hết các mô hình giao dịch tinh gọn khác trong cuốn sách này. Các Wammie và Moolah tương ứng là các phiên bản độc đáo của các mô hình Hai Đáy và Hai Đỉnh.

Bạn sẽ học cách lọc ra các giao dịch Hai Đáy và Hai Đỉnh không đạt tiêu chuẩn. Việc tập trung vào chỉ các mô hình Hai Đỉnh và Hai Đáy với các đặc trưng giao dịch tối ưu (như Wammie và Moolah) sẽ cho phép bạn chỉ giao dịch các mô hình Hai Đỉnh và Hai Đáy cung cấp xác suất thành công cao.

[maxbutton id=”2″ ]

Wammie và Moolah cũng phù hợp với danh mục chung của các mô hình đảo chiều. Các nhà giao dịch tinh gọn thích thực hiện giao dịch ở các điểm đảo chiều trong thị trường sẽ thấy các Wammie và Moolah đặc biệt thú vị và hữu ích. Trước khi chúng ta nhảy vào các mô hình biểu đồ này, có thể hữu ích khi liệt kê vài sự thật quan trọng về thị trường. Chúng ta sẽ kết hợp 7 sự thật thị trường này khi tìm kiếm cách thức giao dịch các Wammie và Moolah.

1. Nếu thị trường chạm một vùng hai lần liên tiếp, nó sẽ thường rời xa khỏi vùng đó.

2. Hai lần chạm vào một vùng từ trên xuống gợi ý rằng thị trường tạo đáy.

3. Khi thị trường tạo một đáy cao hơn, nó sẽ thường tăng giá tiếp.

4. Hai lần chạm vào một vùng từ dưới lên gợi ý rằng thị trường tạo đỉnh.

5. Khi thị trường tạo một đỉnh thấp hơn, nó sẽ thường giảm giá tiếp.

6. Một cây nến tăng giá ở vùng hỗ trợ gợi ý thị trường sẽ tăng giá.

7. Một cây nến giảm giá ở vùng kháng cự gợi ý thị trường sẽ giảm giá.

Các Wammie và Moolah được dựa trên các quan sát về thị trường nói trên. Nếu bạn đồng ý với các quan sát thị trường này, bạn có thể yêu thích việc giao dịch với các Wammie và Moolah.

CÁCH GIAO DỊCH WAMMIE

Là một nhà giao dịch tinh gọn, bạn cần quan sát các mô hình thị trường, thử nghiệm các mô hình này để xác thực sự hữu ích của chúng, và sau đó thực thi các giao dịch dựa trên các mô hình này. Các mô hình giao dịch tinh gọn này xảy ra lặp đi lặp lại trong nhiều thị trường, trong nhiều khung thời gian. Các Wammie là một dạng cụ thể riêng biệt của mô hình Hai Đáy.

Giống như mô hình Hai Đáy tiêu chuẩn, mô hình Wammie bao gồm hai lần chạm vào một vùng, gợi ý rằng thị trường tìm thấy hỗ trợ ở vùng đó. Thị trường sẽ tăng giá cao hơn giữa lần chạm đầu tiên và lần chạm thứ hai ở vùng. Wammie khác mô hình Hai Đáy tiêu chuẩn vì độ sâu của các lần chạm là quan trọng. Một Wammie được xác định bởi lần chạm thứ hai cao hơn lần chạm đầu tiên vào vùng. Nói cách khác, một Wammie được xác định bởi một đáy cao hơn. Nhắc lại rằng một đáy cao hơn là một cách để xác định nếu thị trường đang trong một xu hướng tăng, đây là 1 trong 7 sự thật về thị trường đã đề cập bên trên. Sự khác biệt tinh tế này giữa một Wammie và một mô hình Hai Đáy tiêu chuẩn có thể dường như không đáng kể, nhưng đây là một đặc trưng quan trọng của các điểm đảo chiều thị trường.

Trong Hình 7.7 chúng ta thấy một ví dụ về mô hình Wammie. Biểu đồ H4 của cặp AUD/USD xuất hiện hai lần chạm vào vùng 1.0560, Lần chạm thứ hai cao hơn lần chạm đầu 34 pip.

Chiến lược thực hiện giao dịch với Wammie như sau: Khi thị trường xuất hiện một cây nến tăng giá mạnh ở lần chạm thứ hai, một lệnh buy stop được đặt trên đỉnh cây nến này. Việc dùng một lệnh buy stop đảm tăng giá đó. Trong Hình 7.8, thị trường xuất hiện một cây bảo rằng giao dịch sẽ chỉ khớp nếu thị trường tăng giá cao hơn cây nến nến tăng giá lần chạm thứ hai vào vùng 1.0560. Lệnh buy stop được đặt vài pin trên đỉnh của cây nến tăng giá. Khi thị trường tăng giá cao hơn cây nến tăng giá thì giao dịch được khớp.

[maxbutton id=”2″ ]

Cắt lỗ của giao dịch Wammie được đặt dưới đáy của lần chạm đầu tiên (xem Hình 7.9). Việc đặt cắt lỗ ở đây nhằm đảm bảo rằng nếu thị trường đang bắt đầu một xu hướng tăng giá mới, thì cắt lỗ sẽ không bao giờ bị chạm. Nếu thị trường đang tăng giá cao hơn thì nó sẽ không chạm đáy thấp nhất của mô hình Wammie.

HÌNH 7.7 Biểu đồ H4 của cặp AUD/USD xuất hiện một Wammie tại vùng 1.056 Hãy chú ý lần chạm thứ hai cao hơn lần đầu tiên. Thị trường tăng 456 pip sau lần chạm thứ hai. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

HÌNH 7.8 Giao dịch với mô hình Wammie trên khung thời gian H4 của cặp AUD/USD được khớp khi thị trường tăng giá cao hơn cây nến tăng giá ở lần chạm thứ hai. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Mô hình Wammie được thiết kế để bắt các xu hướng mạnh. Có vài bằng chứng được thị trường cung cấp khi một mô hình Wammie xuất hiện. Đầu tiên, thị trường hai lần tìm thấy hỗ trợ ở một vùng quan trọng.
Thứ hai, thị trường đã tạo một đáy cao hơn. Đây là một đặc trưng quan trọng của Wammie, vì nó gợi ý đà giảm giá có thể đã hết. Thứ ba, thị trường đã xuất hiện cây nến tăng giá mạnh ở vùng và thị trường đã tăng giá cao hơn cây nến tăng giá này, một ẩn ý mạnh mẽ rằng thị trường có thể sẵn sàng để tăng giá cao hơn nữa. Mỗi đặc trưng riêng rẽ của Wammie là dấu hiệu của thị trường thường tăng giá, nhưng tập hợp các đặc trưng này 8ợi ý rằng thị trường đang sẵn sàng cất cánh.

HÌNH 7.9 Cắt lỗ của giao dịch với Wammie được đặt vài pin bên dưới lần chạm đầu tiên vào vùng. Nếu thị trường bắt đầu một xu hướng tăng giá mới, thì cắt lỗ sẽ không bị chạm. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Hãy xem Hình 7.10. Đây là một mô hình Wammie khác trên biểu đồ D1 của cặp GBP/USD. Các điểm quan trọng của giao dịch này được đánh dấu bằng các số 1, 2 và 3. Ở điểm 1, lệnh buy stop được đặt vài phP bên trên cây nến tăng giá đầu tiên sau lần chạm thứ hai ở vùng 19400 . Hãy chú ý cây nến trước đó không phải là một cây nến tăng giá, vì cây nến này đóng cửa gần giữa nến. Đây là lý do tại sao lệnh buy stop được đặt trên cây nến tiếp theo, cây nến đầu tiên đóng cửa gần đỉnh. Ở điểm 2, cắt lỗ được đặt vài pin bên dưới lần chạm đầu tiên vào vùng 1.9400. Việc qua lán đặt cắt lỗ ở đây cải thiện cơ hội rằng giao dịch có thể sống sót chạm khác vào vùng. Ở điểm 3, thị trường giảm lại và chạm vùng một qua lần chạm lần nữa. Điểm cần chú ý ở đây là cách giao dịch sống sót qua lần chạm thứ ba trên vùng vì cắt lỗ được đặt dưới lần chạm đầu tiên. Lần chạm thứ ba vào vùng sẽ xảy ra sau một số giao dịch Wammie, vì vậy quan trọng là đặt cắt lỗ dưới lần chạm thấp nhất (đầu tiên)

HÌNH 7.10 Biểu đồ D1 của cặp GBP/USD xuất hiện thiết lập giao dịch Wammie. 1) Lệnh buy stop được đặt vài pip bên trên cây nến tăng giá đầu tiên sau lần chạm thứ hai. 2) Cắt lỗ được đặt vài pin bên dưới lần chạm đầu tiên. 3) Thị trường bất ngờ giảm giá và chạm lại vùng, nhưng chưa chạm vào cắt lỗ và nhanh chóng tăng 716 pip. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Nếu cắt lỗ là dưới lần chạm thứ hai, giao dịch này sẽ là một giao dịch thua lỗ. Với việc đặt cắt lỗ đúng, giao dịch sống sót qua lần chạm thứ ba và kiếm được lợi nhuận 716 pip.

Cách cơ bản nhất để chốt lợi nhuận từ các giao dịch Wammie là đơn giản đặt chất lợi nhuận ở vùng gần nhất. Các chiến lược thoát giao dịch hơn được bàn trong Chương 11, nhưng bây giờ quan trọng là chú ý rằng chốt lợi nhuận ở vùng tiếp theo là một cách tuyệt vời để quản lý các điểm thoát giao dịch với mô hình Wammie.

HÌNH 711 Giao dịch Wammie của cặp tiền tệ AUD/JPY trên biểu đồ D1 có tất cả các đặc trưng của mô hình Wammie điển hình. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Trong Hình 7.11 chúng ta thấy một Wammie khác trên biểu đồ D1, lấn này là ở cặp tiền tệ AUD/JPY. Có 5 điểm đặc trưng giao dịch quan trọng mỗi điểm được đánh dấu trong Hình 7.11.Ở điểm 1, thị trường gặp hỗ trợ vùng giá 75.00 với một cây nến tăng giá đẹp, đóng cửa nến gần đỉnh. Ở điểm 2, lần chạm thứ hai cao hơn vài pip so với lần chạm đầu, xác nhận Hai Đáy này là Wammie. Ở điểm 3, lệnh buy stop được đặt vài pip bên trên cây nến tăng giá thứ hai sau lần chạm thứ hai. Hãy chú ý có vài nến sau lần chạm thứ hai, nhưng lệnh buy stop được đặt bên trên cây nến tăng giá đầu tiên có giá đóng cửa gần đỉnh. Duy nhất cây nến tăng giá thứ hai sau lần chạm thứ hai phù hợp là một điểm vào Wammie hợp lệ.

HÌNH 7.12 Có nhiều lần chạm vào vùng 0.9400 trên biểu đồ H4 của cặp USD/CHF. Đây là một gợi ý rằng thị trường thường đẩy xuyên qua vùng. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Lệnh buy stop cho mô hình Wammie nên được đặt vài pip bên trên cây nến tăng giá mạnh đầu tiên. Ở điểm 4, cắt lỗ được đặt vài pin bên dưới lần chạm đầu tiên với rủi ro tổng là 150 pip. Ở điểm 5, thị trường chạm chốt lợi nhuận ở vùng tiếp theo là 78.20 với tổng lợi nhuận là 235 pip.

[maxbutton id=”2″ ]

Một chú ý cuối cùng khi giao dịch với Wammie: Quan trọng là chỉ thực hiện các giao dịch với các mô hình Wammie mà chạm vào vùng một lần, rời xa vùng và sau đó chạm lại vùng. Việc rời xa vùng sau lần chạm đầu tiên là quan trọng, và đây là lý do tại sao có một quy tắc cho số cây nến giữa hai lần chạm. Một giao dịch Wammie chỉ hợp lệ nếu có ít nhất sáu cây nến giữa lần chạm đầu tiên và lần chạm thứ hai. Nếu Có ít hơn sáu Cây nên, thì các đột phá thường xảy ra khi thị trường chạm đi chạm lại vào vùng biển thường là thị trường đang lấy đà cho một lần đẩy vượt qua vùng. Đây là vị tiếp. Hãy xem các biểu đồ, bạn sẽ có thể chú ý rằng nhiều đột phá xảy ra sau khi thị trường liên tiếp chạm vào một vùng. (xem Hình 7.12 để thấy một ví dụ tuyệt vời về điều này).

Các Wammie tốt nhất sẽ không chạm quá nhanh vào vùng, mà thương giá sẽ chạm vào vùng, bắt đầu tăng lại một lúc, và sau đó giảm lại để chạm vùng một lần nữa. Cẩn thận với các Wammie chạm nhanh vào vùng, VÌ điều này có thể gợi ý rằng thị trường sẽ đẩy xuyên qua vùng trong tương lai gần.

Giao dịch Wammie là một giao dịch đơn giản mà mạnh mẽ. Bây giờ hãy quay lại và xem biểu đồ trong phần mô hình Hai Đáy của chương này, Bạn có chú ý gì về các mô hình Hai Đáy không? Hãy so sánh mô hình Hai Đáy trong Hình 7.1 và Hình 7.2 với mô hình Hai Đáy trong Hình 73 và 7.4. Bạn chú ý gì về các mô hình này?

Các Đặc Trưng Của Wammie

Đây là bảy đặc trưng quan trọng của mô hình Wammie.

1. Thị trường chạm vùng hỗ trợ hai lần.

2. Lần chạm thứ hai cao hơn lần chạm đầu tiên.

3. Có ít nhất sáu cây nến giữa hai lần chạm.

4. Thị trường xuất hiện một cây nến tăng giá trong lần chạm thứ hai.

5. Thực hiện giao dịch bằng lệnh buy stop đặt cách vài pin trên cây nến tăng giá.

6. Cắt lỗ được đặt vài pip dưới lần chạm đầu tiên (đáy thấp hơn).

7. Chốt lợi nhuận tại vùng tiếp theo bên trên Wammie.

HÌNH 713 Giao dịch Moolah trên biểu đồ D1 của cặp tiền tệ USD/JPY. Các đặc trưng quan trọng của giao dịch này được đánh dấu từ 1 đến 4. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

CÁCH GIAO DỊCH MOOLAH

Giờ bạn đã hiểu mô hình Wammie, sẽ rất dễ để hiểu cách áp dụng các nguyên lý tương tự vào chiến lược giao dịch Moolah. Moolah đơn giản là Wammie nhưng theo chiều ngược lại. Vì vậy, khi Wammie là một trường thể riêng biệt của mô hình Hai Đáy, thì Moolah là một trường hợp cụ thể riêng biệt của mô hình Hai Đỉnh. Cũng như Wammie, Moolah Có một vài đặc trưng quan trọng để xác định thiết lập Moolah. Ngoài ra, Moolah có các quy tắc cụ thể để quản lý cắt lỗ và điểm kích hoạt giao dịch dạng sell stop cho giao dịch này.

[maxbutton id=”2″ ]

Moolah đơn giản là một mô hình Hai Đình xuất hiện trên một vùng quan trọng. Xem Hình 7.13 về một ví dụ cho mô hình Moolah trên biểu đồ D1 của USD/JPY. Các điểm quan trọng của giao dịch này được đánh số trong Hình 7.13. Tại số 1, thị trường chạm lần đầu vào vùng 119.75 và sau đó nhanh chóng giảm giá. Đây cũng là nơi cắt lỗ được đặt, vài m bên trên lần chạm đầu tiên tại trên biểu đồ. Thị trường giảm giá, sau đó | tăng cao hơn và chạm vào vùng 119.75, lần này thấp hơn lần đầu tiên, ở điểm đánh dấu số 2 trong Hình 7.13. Hãy chú ý là có hơn sáu cây nến giữa cây nến ở lần chạm đầu tiên và cây nến chạm lại ở điểm 2 trên biểu đồ. Ở điểm 3, lệnh sell stop được đặt vài pin bên dưới đáy của cây nến giảm giá đầu tiên sau lần chạm thứ hai. Thị trường khớp lệnh sell stop này ở cây nến tiếp theo và giảm về vùng đầu tiên ở 118.15, mà vì vùng này chỉ thấp hơn 67 pip so với giá kích hoạt giao dịch (và cắt lỗ là 108 pip từ giá kích hoạt), thì lệnh giao dịch được giữ xuống vùng tiếp theo ở 117.50, ở điểm 4 trên biểu đồ, với tổng lợi nhuận là 133 Pip.

Mô hình Moolah là một mô hình đơn giản mà mạnh mẽ, có các quy tắc đơn giản tương tự như giao dịch Wammie nhưng ngược lại vì đây là mô hình Hai Đỉnh. Hãy xem các biểu đồ trong phần mô hình Hai Đỉnh của chương này. Bạn có chú ý gì về các thiết lập mô hình Hai Đỉnh không? Hãy so sánh mô hình Hai Đỉnh ở Hình 7.5 và 7.6. Bạn chú ý gì về các thiết lập đó không?

Các Đặc Trưng Của Moolah

Đây là bảy đặc trưng quan trọng của mô hình Moolah.

1. Thị trường chạm vùng kháng cự hai lần.

2. Lần chạm thứ hai thấp hơn lần chạm đầu tiên.

3. Có ít nhất sáu cây nến giữa các lần chạm.

4. Thị trường xuất hiện một cây nến giảm giá sau lần chạm thứ hai.

5. Giao dịch được thực hiện bằng lệnh chờ sell stop đặt cách vài PP bên dưới cây nến giảm giá.

6. Cắt lỗ được đặt vài pip bên trên lần chạm đầu tiên (đỉnh cao hơn).

7. Chốt lợi nhuận tại vùng tiếp theo bên dưới Moolah.

Các Mẹo Với Wammie và Moolah

Có thể bạn muốn thực hiện giao dịch với mọi mô hình Wammie và Moolah xuất hiện trên biểu đồ, nhưng quan trọng cần lưu ý rằng một số Wammie và Moolah tốt hơn các mô hình khác. Nếu bạn muốn chỉ chọn các Wammie và Moolah tốt nhất thử làm như sau:

  • Hãy chọn các thiết lập với nhiều nến giữa các lần chạm. Sáu cây nến giữa các lần chạm là tốt, nhưng 20 cây thì tốt hơn.
  • Thực hiện giao dịch với các mô hình này ở lần chạm thứ hai. Nếu lần chạm thứ hai là một mô hình Bóng Lớn hoặc Đuôi Chuột Túi, thì khả năng thành công có thể cao hơn cho chúng ta.
  • Hãy chọn các mô hình có lần chạm thứ 2 xa vùng hơn nhiều. Hình 7.13 là một ví dụ tuyệt vời về dạng thiết lập này. Lần chạm thứ hai thấp hơn 22 pip lần đầu tiên, gợi ý rằng thị trường đã đuối sức.
  • Chỉ chọn các Wammie và Moolah trong các vùng mạnh, được xác định rõ. Nếu là vùng không quan trọng, thị trường có thể chỉ bật ra khỏi vùng một chút trước khi phá vỡ qua vùng.
  • Tìm các thiết lập có rất ít vùng ở lân cận. Điều này sẽ cho phép bạn đặt chất lợi nhuận xa điểm mở giao dịch và tối ưu lợi nhuận.
  • Hãy giao dịch các Wammie và Moolah có khoảng trống bên trái”. Ý tưởng này được nói trong chương về mô hình Đuôi Chuột Túi (Chương 8). Các lần đảo chiều quan trọng thường xảy ra ở những nơi trên biểu đồ có rất ít hành vi giá ở khu vực bên trái của giá hiện tại.

[maxbutton id=”2″ ]

Trả lời

Main Menu