Chương 6: Nến Bóng Lớn – Phương Pháp Giao Dịch Tinh Gọn – Ebook Naked Forex

Bóng Lớn là mô hình đảo chiều gồm hai nến và là mô hình c trọng cho nhà giao dịch tinh gọn. Bóng Lớn xuất hiện ở các vùng hỗ trợ và kháng cự, chính xác nơi nhà giao dịch tinh gọn tìm các thiết lập giao dịch xác suất cao. Khi Bóng Lớn xuất hiện tại một vùng chúng ta có một gợi ý giá trị rằng thị trường có thể sớm đảo chiều.

Cần hai cây nến để tạo nên mô hình Bóng Lớn. Như với hầu hết các mô hình giao dịch khác của phương pháp giao dịch tinh gọn, chúng phải xuất hiện trên các vùng để được xem là thiết lập giao dịch hợp lệ. Bóng Lớn chỉ hợp lệ khi chúng xuất hiện trên vùng. Một Bóng Lớn có thể xuất hiện trên đỉnh của vùng (thị trường tìm thấy hỗ trợ tại vùng, sau đó xuất hiện một Bóng Lớn tăng giá) hoặc có thể xuất hiện dưới đáy của vùng (thị trường tìm thấy kháng cự tại vùng, sau đó xuất hiện một Bóng Lớn giảm giá).

Điều quan trọng là đây: Bóng Lớn phải xuất hiện tại một vùng.

BÓNG LỚN TRÔNG RA SAO?

Một số nhà giao dịch có thể xem Bóng Lớn là một mô hình nến nhấn chìm (engulfing), nhưng nó còn hơn thế, có các quy tắc cụ thể đi kèm Bóng Lớn, bao gồm cách giao dịch nó, và các tối ưu cụ thể cho thiết lập giao dịch.

Bóng Lớn thực chất là mô hình hai nến trong đó cây nến thứ hai hoàn toàn làm cây nến đầu tiên trở nên nhỏ bé. Cây nến thứ hai này được gọi là cây nến Bóng Lớn. Các định nghĩa đặc trưng của cây nến Bóng Lớn như sau: cây nến Bóng Lớn lớn hơn nhiều so với cây nến trước đó, cây nến Bóng Lớn có một biên độ lớn, và cây nến Bóng Lớn là cây nến lớn nhất thị trường được thấy trong một khoảng thời gian. Hình 6.2 cho thấy một ví dụ khác về Bóng Lớn. Đây là một Bóng Lớn giảm giá khác, lần này trên biểu đồ D1 của cặp EUR/GBP.

HÌnh 6.1 Bóng lớn giảm giá trên biểu đồ D1 của cặp CAD/JPY

LỚN HƠN LIỆU CÓ TỐT HƠN?

Nếu bạn dành thời gian theo dõi biểu đồ, bạn sẽ thấy rằng một số bóng nến lớn hơn các bóng nến khác. Bóng Lớn lý tưởng sẽ có một biến độ rộng. Hãy xem các ví dụ trong Hình 6.1 và Hình 6.2; cả hai cây nến Bóng Lớn có một biên độ rất rộng. Cả hai Bóng Lớn này là cây nến lớn nhất trong thị trường trong một khoảng thời gian. Trong Hình 6.1, Bóng Lớn giảm giá là cây nến lớn nhất trên thị trường trong vài tuần qua. Tương tự, Bóng Lớn giảm giá lớn trong Hình 6.2 là một cây nến giảm giá rất lớn, cây nến lớn nhất trong hơn một tuần giao dịch.

Lý tưởng là Bóng Lớn nên có biên độ lớn nhất so với năm cây nến trước đó. Các cây nến Bóng Lớn nhỏ hơn có thể hấp dẫn vì cắt lỗ gần điểm vào hơn, nhưng trong quá khứ, các Bóng Lớn rất lớn có tỷ lệ thành Công cao hơn nhiều. Hãy tự thử nghiệm lại điều này với giá quá khứ để thấy liệu các Bóng Lớn rất lớn mà bạn giao dịch có một tỷ lệ thành công cao hơn hay không.

HÌNH 6.2 Bóng Lớn giảm giá ở đây là trên biểu đồ D1 của cặp EUR/GBP. Hãy chú ý cách biên độ của cây nến Bóng Lớn lớn hơn nhiều so với cây nến trước đó, (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

CẮT LỖ

Cắt lỗ cho Bóng Lớn được đặt bên ngoài Bóng Lớn. Với một Bóng Lớn tăng giá, cắt lỗ được đặt dưới đáy vài pin của cây nến Bóng Lớn (xem Hình 6.3). Với Bóng Lớn giảm giá, cắt lỗ được đặt trên đỉnh vài pin của cây nến Bóng Lớn (xem Hình 6.4).

KÍCH HOẠT GIAO DỊCH

Cách an toàn nhất để kích hoạt một giao dịch Bóng Lớn là đợi thị trường được đẩy theo hướng mong đợi. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ dùng một lệnh buy stop với Bóng Lớn tăng giá hoặc sell stop với Bóng Lớn giảm giá.

HÌNH 6.3 Đây là một Bóng Lớn tăng giá trên biểu đồ D1 của cặp GBP/CHF. Cắt lỗ được đặt vài pip dưới đáy của cây nến Bóng Lớn tăng giá. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Ví dụ, nếu bạn thích mở giao dịch bán với Bóng Lớn giảm, bạn có thể xem xét đặt lệnh sell stop dưới đáy của nến Bóng Lớn. Tương tự với các Bóng Lớn tăng giá, bạn có thể đặt một lệnh buy stop cách một vài pip trên đỉnh của nến Bóng Lớn. Nếu thị trường chuyển động theo hướng kỳ vọng, lệnh buy stop sẽ được kích hoạt (xem Hình 6,5).

Nhiều nhà giao dịch tìm cách thực hiện giao dịch khi giá hồi lại, khi thị trường chuyển động ngược lại một thiết lập giao dịch. Điều này có thể dường như là một ý tưởng hay, vì dù nó cho phép một điểm kích hoạt giao dịch ở giá rẻ hơn”, nó cũng có rủi ro. Hãy nhớ rằng hầu hết các nhà giao dịch thấy khó để đạt được lợi nhuận nhất quán. Một trong các nguyên nhân của điều này có thể là vì trong tất cả các thiết lập giao dịch thất bại, giá sẽ hồi theo hướng ngược lại, nhưng trong trường hợp các mô hình biểu đồ như Bóng Lớn mà tạo đỉnh mới (với Bóng Lớn tăng giá) hay đáy mới (với Bóng Lớn giảm giá), thiết lập đó sẽ khó thất bại hơn.

HÌNH 6.4 Đây là một Bóng Lớn giảm giá trên biểu đồ D1 của cặp GBP/AUD. Cắt lỗ được đặt vài pin trên đỉnh của cây nến Bóng Lớn giảm giá. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Đây là lý do tại sao các lệnh buy stop và sell stop được khuyên dùng để giao dịch mô hình Bóng Lớn (và tất cả các chiến lược giao dịch tinh gọn). Xem Hình 6.6 là một ví dụ về cách lệnh sell stop tránh một giao dịch thua lỗ trên Bóng Lớn giảm giá H4 của cặp CAD/JPY.

[maxbutton id=”2″ ]

Điều này dường như có thể phản trực quan khi kích hoạt giao dịch ở một giá ít tốt hơn, nhưng nếu bạn quyết định dùng lệnh buy stop stop để kích hoạt giao dịch, bạn sẽ loại bỏ được nhiều giao dịch thua lỗ và sell ra khỏi kết quả giao dịch. Đây là một phương pháp cực kỳ đơn giản để tránh các giao dịch thua lỗ.

HÌNH 6.5 Một điểm kích hoạt giao dịch dạng buy stop là cách an toàn nhất để mở 1 giao dịch với Bóng Lớn tăng giá. Ở đây, thị trường kích hoạt lệnh buy stop cho Bóng Lớn tăng giá trên biểu đồ D1 của cặp USD/CHF. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIÁ ĐÓNG CỬA

Giá đóng cửa là giá quan trọng nhất với nến Bóng Lớn. Một Bóng Lớn có thể hoàn toàn nhấn chìm nến trước đó. Một Bóng Lớn có thể xuất hiện một vùng tuyệt vời. Một Bóng Lớn thậm chí có thể là một cây nến lớn nhất, với biên độ rộng nhất trong một thị trường cụ thể ở một thời gian rất dài. Tuy nhiên, nếu giá đóng cửa không nằm đúng vị trí của cây nến Bóng Lớn, thì giao dịch có thể thất bại thảm hại.

Giá đóng cửa lý tưởng của một cây nến Bóng Lớn tăng giá là giá cao nhất. Cây nến Bóng Lớn có cơ hội thành công rất lớn nếu nến đóng cửa tại đỉnh.

HÌNH 6.6 Điểm kích hoạt giao dịch dạng sell stop trên biểu đồ H4 của cặp CAD/ JPY giúp tránh được một giao dịch thua lỗ. Thị trường đi lên cao hơn và không bao giờ kích hoạt điểm mở lệnh sell stop. Giao dịch bán ra theo mô hình Bóng Lớn giảm giá này ở một giá cao hơn sẽ có kết quả là một giao dịch thua lỗ.(Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Rõ ràng là, hiếm khi giá đóng cửa của một cây nến Bóng Lớn tăng giá bằng giá cao nhất. Giá đóng cửa càng gần đỉnh của cây nến Bóng Lớn tăng giá, thì tín hiệu giao dịch càng tốt. Các Bóng Lớn tăng giá với giá đóng cửa gần giữa nến là các thiết lập giao dịch rất kém. Nhà giao dịch tinh gọn chỉ quan tâm đến các thiết lập giao dịch có xác suất cao thôi, vì vậy nếu Bóng Lớn tăng giá có giá đóng cửa gần giữa thân nến, thì thiết lập giao dịch có thể không tốt để thực hiện (xem Hình 6.7).

HÌNH 6.7 Cây nến tăng giá này trên biểu đồ D1 của USD/JPY có giá đóng cửa gần giữa nến. Đây không phải là một mô hình nến Bóng Lớn tăng giá. Hãy chú ý cách giao dịch này thua lỗ, thị trường dịch chuyển xuống dưới vùng cắt lỗ.

Hình 6.7 là một cây nến tăng giá hấp dẫn, nhưng nó không phải là một Bóng Lớn tăng giá và thị trường không bao giờ vượt lên cao hơn đỉnh cây nến. Nhắc lại một trong các quy tắc của Bóng Lớn là thị trường phải giao dịch cao hơn đỉnh để kích hoạt lệnh buy stop được đặt cách vài pin trên đỉnh. Áp dụng quy tắc kích hoạt giao dịch nói trên có nghĩa là sẽ tránh được giao dịch thua lỗ này. Vì vậy, giao dịch trong Hình 6.7 có hai lỗi: Thị trường thất bại trong việc vượt lên cao hơn đỉnh của cây nến Bóng Lớn tăng giá, và giá đóng cửa của cây nến Bóng Lớn tăng giá quá thấp.

HÌNH 6.8 Cây nến giảm giá trên biểu đồ D1 của cặp AUD/NZD không phải là một cây nến Bóng Lớn giảm giá lý tưởng vì giá đóng cửa không cần đáy nến. Giao dịch này kết thúc thất bại. Thị trường bị đẩy xuống thấp hơn đáy của Bóng Lớn để kích hoạt giao dịch, nhưng ba cây nến sau đã chạm cắt lỗ. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

So với các thiết lập Bóng Lớn giảm giá, giá đóng cửa của nến Bóng giảm giá cũng quan trọng. Bóng Lớn giảm giá lý tưởng là sẽ có giá đóng cửa gần đáy của cây nến Bóng Lớn giảm giá. Một cây nến Bóng Lớn giảm giá với giá đóng cửa gần điểm giữa là một thiết lập không chuẩn và nên bỏ qua (xem Hình 6.8). Các thiết lập Bóng Lớn giảm giá tốt nhất sẽ có giá đóng cửa gần đáy cây nến.

KHOẢNG TRỐNG BÊN TRÁI

Bạn muốn thực hiện một giao dịch bắt điểm đảo chiều quan trọng trong thị trường không? Bạn có thể giống như hầu hết các nhà giao dịch khác: Bạn muốn kích hoạt một giao dịch để bắt được thị trường khi nó bắt đầu đảo chiều và không quay lại điểm đảo chiều nữa.

Nếu bạn nghiên cứu các điểm đảo chiều quan trọng trên thị trường, bạn sẽ chú ý một điều: Tất cả các điểm đảo chiều này trông giống nhau.

Hành vi giá ở các điểm đảo chiều nói chung là mở rộng vượt ra ngoài khu vực thị trường từng giao dịch trước điểm đảo chiều. Các điểm đảo chiều này thường là các điểm đảo chiều kiệt sức, đó là nơi thị trường đã đi quá xa.

Có một cách đơn giản hơn để phân biệt các điểm đảo chiều trong thị trường. Các điểm đảo chiều xuất hiện dưới hai dạng: các đỉnh cao kỷ lục, là nơi thị trường giao dịch ở một giá rất cao trước khi giảm, và không bao giờ quay trở lại đỉnh đó, và các đáy thấp kỷ lục, là nơi thị trường giảm thấp hơn nhiều so với hầu hết các dự đoán, và sau đó bật tăng cao hơn, không bao giờ quay lại đáy đó nữa. Các nhà giao dịch trên thế giới nhìn chằm chằm các điểm này trên biểu đồ, ước rằng họ đã mở giao dịch ở các mức giá đó và có lợi nhuận như từ trên trời rơi xuống.

[maxbutton id=”2″ ]

Có một điểm chung ở tất cả các điểm đảo chiều. Các giá quan trọng này thường bị đâm bởi thị trường – một cú đâm thăm dò vào vùng không người. Hãy nhìn sang trái của các điểm đảo chiều, và bạn sẽ thấy một dạng chung. Gần như tất cả các đỉnh và đáy kỷ lục này có một điểm chung: Không có hành vi giá ở bên trái biểu đồ. Hãy đi tiếp và xem luôn đi. Kéo biểu đồ lên và xem nếu bạn có thể tìm thấy bất kỳ hành vi giá nào nằm bên trái của các đỉnh và đáy kỷ lục không.

Rõ ràng là, bằng định nghĩa bạn sẽ không tìm thấy một giá thấp hơn đáy, và bạn sẽ không tìm thấy giá cao hơn đỉnh. Điều bạn tìm thấy là các mô hình biểu đồ này đều đứng một mình. Ở bên trái các mô hình là khoảng không rộng mở. Bạn đã chú ý điều này trên biểu đồ chưa?

HÌNH 6.9 Biểu đồ W1 của cặp EUR/USD xuất hiện một Bóng Lớn giảm giá. Mô hình có nhiều “không gian trống ở bên trái” – thị trường không giao dịch ở vùng này trong hơn 74 tuần. Sau khi mô hình Bóng Lớn này xuất hiện, thị trường đã trải qua 22 tuần rời xa mức giá này. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Bạn không phải tìm ở các đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất, bạn có thể đơn giản xem các điểm đảo chiều quan trọng – nơi thị trường không quay lại trong nhiều năm. Các điểm này cũng sẽ có đặc trưng này: Thị trường không quay lại các điểm đó trên biểu đồ nơi thị trường hiếm khi giao dịch.

Vì vậy, nếu chúng ta tìm các thiết lập giao dịch đảo chiều ở các điểm đó trên biểu đồ, nơi thị trường không giao dịch trong một khoảng thời gian, thì chúng ta đang có lợi thế về xác suất.

[maxbutton id=”2″ ]

Cách dễ nhất để hình dung ý tưởng này là nhìn sang bên trái mô hình giao dịch của bạn. Nếu bạn thấy khoảng trống rộng mở ở bên trái biểu đồ so với mô hình của bạn, thì bạn có thể đang thấy một điểm đảo chiều quan trọng (xem Hình 6.9), một cơ hội tuyệt vời để bạn kích hoạt một giao dịch kéo dài, có lợi nhuận. Quy tắc chung là: Càng nhiều không gian bên trái, thì điểm này càng có thể là một đỉnh hoặc đáy dài hạn.

Đôi khi thị trường sẽ xuất hiện một Bóng Lớn trên một vùng mà gần đây có hành vi thị trường. Ví dụ, trong Hình 6.10, chúng ta thấy biểu đồ W1 của cặp GBP/JPY xuất hiện một Bóng Lớn giảm giá. Vì thị trường không có giá xuất hiện trên vùng này 7 tuần, có vài khoảng trống bên phía trái Bóng Lớn giảm giá. Dù sẽ tốt hơn nếu thị trường không xuất hiện ở vùng này khoảng 20 tới 30 cây nến, thực tế là thị trường không có giá xuất hiện trên vùng này 7 cây nến là hoàn toàn hợp lý, và có thể thiết lập sẽ bắt được một điểm đảo chiều quan trọng trong thị trường.

HÌNH 6.10 Biểu đồ W1 của cặp GBP/JPY xuất hiện một Bóng Lớn giảm giá với khoảng trống bên trái”. Thị trường không xuất hiện giá trên vùng này trong 7 tuần, cho Bóng Lớn này vài “khoảng trống bên trái” hợp lý. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

HÌNH 6.11 Một Bóng Lớn trên biểu đồ H4 của cặp GBP/USD xuất hiện trong một vùng Có nhiều hành vi giá gần đây. Có thể thị trường chưa chạm điểm đảo chiều. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Khi chọn một Bóng Lớn hay bất kỳ mô hình biểu đồ đảo chiều nào khác, hãy nhìn sang bên trái của mô hình. Nếu bạn thấy không gian mở ở bên trái, thì có thể thiết lập đó sẽ bắt một điểm đảo chiều quan trọng của thị trường.

Tuy nhiên, nếu bạn nhìn sang bên trái và bạn thấy hành vi giá gần đây cùng mức giá, có thể thị trường chưa đến giai đoạn kiệt sức. Hình 6.11 minh họa một Bóng Lớn giảm giá trên biểu đồ H4 của cặp GBP/USD với gần như không có khoảng trống bên trái. Các thiết lập này hiếm khi là các giao dịch Bóng Lớn lý tưởng. Hầu hết các nhà giao dịch tinh gọn sẽ chỉ xem xét thực hiện giao dịch đảo chiều nếu thị trường không xuất hiện ở vùng ít nhất 7 cây nến. Các thiết lập đảo chiều với khoảng trống bên trái thường có tỷ lệ thành công cao hơn các thiết lập trong vùng có hành vi giá gần đây.

Một cách dễ dàng để hình dung quy tắc “khoảng trống bên trái” này là vẽ một hình chữ nhật chứa khu vực trên biểu đồ của riêng mô hình Bóng Lớn 2 nến và mở rộng hình chữ nhật này sang bên trái xa nhất có thể.


MÔ HÌNH HAI NẾN

Một mô hình biểu đồ được tạo nên từ hai nến. Định nghĩa và độ xác thực của mô hình biểu đồ phụ thuộc vào đặc trưng của cả hai nến.


Điều quan trọng cần chú ý rằng mô hình Bóng Lớn là mô hình hai nến.

Điều này nghĩa là bất kỳ vùng giá nào xảy ra mô hình này có thể bị chiếm giữ bởi cả hai cây nến. Ngược với điều này là các mô hình khác như Đuôi Chuột Túi (Chương 8) và Dây Đai Lớn (Chương 9) – các mô hình một nến này có thể xảy ra độc lập ở không gian riêng trên biểu đồ. Hãy nhớ là hình chữ nhật này mở rộng càng xa trước khi gặp nến khác thì càng tốt.

[maxbutton id=”2″ ]

Các Bóng Lớn tốt nhất sẽ xuất hiện ở một khu vực trên biểu đồ mà gần đây thị trường không giao dịch.

Hãy xem biểu đồ H1 của cặp CAD/JPY trong Hình 6.12. Bạn có thể thấy thị trường đã xuất hiện Bóng Lớn trên một khu vực không hiện diện hành vi giá trong một thời gian dài. Chiếc hộp mở rộng về bên trái Bóng Lớn đại diện toàn bộ “khoảng trống bên trái” của thiết lập giao dịch này.

Thị trường tăng 200 pip sau khi kích hoạt lệnh buy stop từ Bóng Lớn tăng giá này.

CHỐT LỢI NHUẬN VỚI BÓNG LỚN

Có một số phương pháp để thoát giao dịch khi giao dịch mô hình Bóng Lớn, nhiều phương pháp nói trên được đề cập trong Chương 11. Một phương pháp rất đơn giản để thoát giao dịch là đặt chốt lợi nhuận ở vùng gần nhất. Với Bóng Lớn tăng giá, điều này có nghĩa là đặt chốt lợi nhuận một vài pin bên dưới vùng kháng cự gần nhất, và với Bóng Lớn giảm giá điều này nghĩa là đặt một điểm chốt lợi nhuận cách một vài pip bên trên vùng hỗ trợ gần nhất (xem Hình 6.13).

HÌNH 6.12 Đợi một Bóng Lớn với khoảng trống ở bên trái, như Bóng Lớn tăng giá này trên biểu đồ H1 của cặp CAD/JPY sẽ hỗ trợ bạn trong việc chọn các giao dịch đảo chiều xác suất cao. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

CÁC QUY TẮC

Mô hình Bóng Lớn dễ xác định, và nó thường báo hiệu một điểm đảo chiều quan trọng trên thị trường. Đây là các quy tắc đi kèm với mô hình Bóng Lớn:

HÌNH 6.13 vùng gần nhất tạo một điểm chốt lợi nhuận rất rõ ràng. Bóng Lớn giảm giá trên biểu đồ H4 của cặp EUR/USD là một tín hiệu bán tuyệt vời. Thị trường giảm 171 pip xuống vùng tiếp theo ở 1.3200. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

 • Bóng Lớn là mô hình hai nến.
 • Cây nến thứ hai trong mô hình là cây nến Bóng Lớn.
 • Cây nến Bóng Lớn có một đỉnh cao hơn và đáy thấp hơn cây nến trước đó.
 • Bóng Lớn phải xuất hiện tại các vùng.
 • Bóng Lớn xuất hiện ở các đỉnh cao nhất hoặc đáy thấp nhất.
 • Các nến Bóng Lớn giảm giá có giá đóng cửa gần đáy nến.
 • Các nến Bóng Lớn tăng giá có giá đóng cửa gần đỉnh nến.
 • Các nến Bóng Lớn có biên độ rộng hơn các cây nến gần đó.
 • Với Bóng Lớn tăng giá, cắt lỗ được đặt vài pin bên dưới đáy của cây nến Bóng Lớn.
 • Với Bóng Lớn giảm giá, cắt lỗ được đặt vài pip bên trên đỉnh của cây nến Bóng Lớn.
 • Các cây nến Bóng Lớn tốt nhất sẽ có khoảng trống phía bên trái.

Cũng có một vài đặc trưng tối ưu mà các Bóng Lớn tốt nhất chia sẻ.

Chúng bao gồm:

 • Mô hình hai nến xuất hiện ở đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất nơi thị trường đã không giao dịch ít nhất 7 nến.
 • Cây nến Bóng Lớn có biên độ lớn hơn 10 cây nến trước đó.
 • Với Bóng Lớn tăng giá, cây nến tiếp sau Bóng Lớn tăng giá kích hoạt lệnh buy stop đặt trên đỉnh của cây nến Bóng Lớn.
 • Với Bóng Lớn giảm giá, cây nến tiếp sau Bóng Lớn giảm giá kích hoạt lệnh sell stop đặt dưới đáy cây nến Bóng Lớn.
 • Với Bóng Lớn tăng giá, giá đóng cửa của cây nến Bóng Lớn nằm trong vùng đỉnh với phạm vi vài pip.
 • Với Bóng Lớn giảm giá, giá đóng cửa của cây nến Bóng Lớn nằm trong vùng đáy với phạm vi vài pip.

Nhiều nhà giao dịch giao dịch cực tốt chỉ với mô hình Bóng Lớn. Nếu bạn thích trở thành chuyên gia với hệ thống giao dịch này, hãy dành thời gian thử nghiệm cho đến khi bạn giao dịch thoải mái với Bóng Lớn.

[maxbutton id=”2″ ]

Trả lời

Main Menu