Chương 10: Mô Hình Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng – Ebook Naked Forex

Có những thời điểm thị trường sẽ bắt đầu một xu hướng mạnh. Các xu hướng này tạo ra những biểu đồ trông rất đẹp. Thị trường Có thể tăng giá, với rất ít lần tạm dừng, hoặc thị trường có thể rơi tự do, dừng ở vài chỗ trên đường dịch chuyển đến các đáy thấp hơn.

Bất kỳ nhà giao dịch nào xem lại quá khứ các biểu đồ sẽ bị thu hút vào các thời điểm thú vị này và có thể có ước mong về một phương pháp để bắt được lợi nhuận dễ dàng từ các thị trường có xu hướng dạng như vậy. Đuổi Chuột Túi Thuận Xu Hướng là một phương pháp như vậy. Đây là một cách thức giúp cho bạn, một nhà giao dịch tinh gọn, có thể xác định được xu và bắt các khoản lợi nhuận lành mạnh từ một thị trường có xu hướng.

ĐUÔI CHUỘT TÚI THUẬN XU HƯỚNG LÀ GÌ?

Đuôi Chuột Túi Thuận Xu hướng (Trendy Kangaroo) là một trường hợp đặc biệt của mô hình Đuôi Chuột Túi. Đây là một phương pháp cụ thể giúp bắt được các xu hướng thị trường. Mô hình biểu đồ này bao gồm một Đuôi Chuột Túi, nhưng thiết lập chung liên quan đến các cây nến xung quanh rất khác so với Đuôi Chuột Túi tiêu chuẩn. Trong thực tế, yếu tố cần xác định của Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng là nó phải xuất hiện trong một thị trường có xu hướng. Thị trường đang có xu hướng tăng hay giảm không quan trọng, điều quan trọng chính ở đây là thị trường phải có xu hướng.

Gần như mỗi nhà giao dịch có một định nghĩa khác nhau về thị trường có xu hướng. Phần lớn các chỉ báo kỹ thuật được dùng để xác định thị trường có xu hướng hay không. Về cơ bản, là một nhà giao dịch tinh gọn, bạn không cần chỉ báo, ngay cả khi bạn đang xác định liệu thị trường có xu hướng hay không. Để xác định liệu thị trường có xu hướng hay không, bạn cần một nhà tư vấn.

CÁC CHỈ BÁO XU HƯỚNG TRONG GIAO DỊCH FOREX

Bạn sẽ cần vài điều để xác định một thị trường có xu hướng. Đầu tiên, bạn sẽ cần vài chiếc bánh quy hoặc thứ gì khác ngon miệng (có thể là dấu tây, sô-cô-la, hoặc táo). Thứ hai, bạn sẽ cần dùng đến loại biểu đồ ưa thích của mình, chuyển sang biểu đồ dạng đường (line chart). Thứ ba, và cuối cùng, bạn sẽ cần một nhà tư vấn. Nhà tư vấn này nên từ 6 đến 10 tuổi. Bạn có thể cần liên hệ xung quanh để tìm một nhà tư vấn ở độ tuổi thích hợp, và điều này rất đáng. Bạn bè, hàng xóm, và họ hàng xa có thể hữu ích trong việc hỗ trợ bạn tìm kiếm nhà tư vấn. Khi bạn được có nhà tư vấn, bạn đã sẵn sàng để xác định xu hướng.

Làm ơn đừng bị hấp dẫn bởi việc mua một chỉ báo kỹ thuật màu mè để xác định liệu thị trường đang có xu hướng. Tất cả những gì bạn thực sự cần là một đứa bé 8 tuổi. Tất cả những gì bạn phải làm là chỉ vào biểu đồ dạng đường (line chart) và hỏi nhà tư vấn của mình câu này: “Đường này đang đi lên, hay đi xuống, hay đi lên và xuống?”

Nhà tư vấn của bạn sẽ nói với bạn tất cả những điều bạn cần biết. Sau phiên tư vấn ngắn này bạn có thể trả phí tư vấn và tiếp tục với việc giao dịch. Tôi khuyến khích bạn dùng phương pháp này mỗi khi bạn không chắc liệu thị trường đang có xu hướng hay trong một giai đoạn tích lũy.

[maxbutton id=”2″ ]

Rõ ràng là bạn phải chọn biểu đồ cẩn thận khi bạn làm vậy. Nếu bạn hầu hết giao dịch biểu đồ D1, hãy chắc chắn rằng nhà tư vấn của bạn xem biểu đồ D1. Nếu bạn hầu hết giao dịch biểu đồ H1, hãy chắc chắn rằng nhà tư vấn của bạn cung cấp một đánh giá về biểu đồ H1. Thị trường luôn có xu hướng trong một khung thời gian nào đó, vì vậy câu hỏi mà bạn trình bày cho nhà tư vấn nên giới hạn với thị trường và khung thời gian bạn quan tâm giao dịch.

Nếu nhà tư vấn đã xác định rằng thị trường đang có xu hướng thì lúc này bạn hãy sẵn sàng cho Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng.

GIAO DỊCH ĐUÔI CHUỘT TÚI THUẬN XU HƯỚNG:

CÁC ĐIỂM NGHỈ

Khi nhà tư vấn của bạn đã báo cáo xong, bạn sẽ biết chính xác liệu | thị trường có đang có xu hướng không. Nếu nhà tư vấn báo cáo rằng một xu hướng đã hình thành trên biểu đồ, đó là thời điểm để tìm các Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng. Các Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng là các nơi trên biểu đồ mà thị trường thường tạm dừng để nghỉ.

Bạn sẽ biết thị trường đang nghỉ ngơi khi bạn thấy một vài (thường từ | 3-10) cây nến trong một vùng co hẹp nhỏ. Đây không giống với chiếc hộp co hẹp dùng trong giao dịch Nụ Hôn Cuối, vì sự co hẹp này có thể là đơn giản hơn, như ba cây nến nhỏ biến động đi ngang chẳng hạn. Thị trường đang nghỉ ngơi sau một số chuyển động mạnh theo xu hướng tăng giá (xem Hình 10.1).
Nếu thị trường đang trong một xu hướng giảm mạnh, một lần tạm dừng của thị trường sẽ trông giống như vậy. Sẽ có vài cây nến (thường từ 3-10) đều giao dịch trong một biên độ hẹp).

HÌNH 10.1 Đây là một lần tạm dừng của thị trường trong một xu hướng tăng trên biểu đồ D1 của cặp AUD/USD. Hãy chú ý cách cả bốn cây nến đang giao dịch bên trong hộp. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Đây là bằng chứng để bạn sẵn sàng vì một Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng có thể xuất hiện (xem Hình 10.2).

CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA ĐUÔI CHUỘT TÚI THUẬN XU HƯỚNG

Đặc trưng quan trọng của thiết lập giao dịch Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng tất nhiên là nến Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng. Cây nến này sẽ đâm xuyên ra bên ngoài nơi thị trường tạm dừng. Điều quan trọng là

HÌNH 10.2 Thị trường đang trong một xu hướng giảm mạnh trên biểu đồ D1 của cặp USD/CAD. Hãy chú ý cách các cây nến bị giới hạn trong một biên độ hẹp. Tất cả các nến giao dịch ở cùng một biên độ giá trong khi thị trường tạm dừng xu hướng. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Đuổi Chuột Túi Thuận Xu Hướng vượt ra khỏi các nến khác trong hộp. Vì Đuổi Chuột Túi Thuận Xu Hướng luôn theo hướng của xu hướng, nên nó không thể có một khoảng trống lớn ở bên trái. Điều này ngược với mô hình Đuôi Chuột Túi tiêu chuẩn. Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng được đánh giá bằng việc đuôi nến đâm ra bên ngoài vùng thị trường tạm nghỉ gần đây bao xa.

[maxbutton id=”2″ ]

Nếu có phần nhiều của đuôi đâm ra ngoài một vùng trong một khu vực mà các nến gần đây không giao dịch, thì Đuổi Chuột Túi Thuận Xu Hướng dường như là một thiết lập giao dịch tuyệt vời. Trong Hình 10.3 chúng ta thấy biểu đồ D1 của cặp AUD/USD với một Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng đâm ra bên ngoài giai đoạn tạm dừng của thị trường gần đây. Đó là một thiết lập Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng tuyệt vời.

HÌNH 10.3 Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng xuất hiện trên biểu đồ D1 của cặp AUDI USD. Nó phải đâm ra ngoài vùng thị trường tạm dừng. Điều quan trọng với Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng là đâm ra bên ngoài nơi thị trường tạm dừng giao dịch gần đây (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Điều tương tự cũng đúng với mô hình Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng xuất hiện trong một xu hướng giảm. Đuổi Chuột Túi Thuận Xu Hướng có một cái đuôi dài đâm ra bên ngoài khoảng thị trường tạm dừng.

[maxbutton id=”2″ ]

Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng sẽ không bao giờ có nhiều khoảng trống bên trái, đơn giản vì nó xuất hiện trong một xu hướng mạnh. Tuy nhiên, Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng nên luôn xuất hiện vượt ra khỏi giai đoạn co hẹp gần đây. Nến xuất hiện càng vượt xa khỏi vùng thị trường tạm dừng thì càng tốt. Hãy xem biểu đồ trong Hình 10.4 – biểu đồ D1 của cặp USD/CAD, có sự xuất hiện của một Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng tuyệt vời trong một xu hướng giảm mạnh.

HÌNH 10.4 Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng trên biểu đồ D1 của cặp USD/CAD là một ví dụ tuyệt vời về cách cây nến này nên đâm ra ngoài khoảng thị trường co hẹp gần đây. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Các mô hình Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng giảm giá được giao dịch rất giống các Đuổi Chuột Túi giảm giá tiêu chuẩn. Sell stop được đặt dưới đáy của nến Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng. Khi khớp lệnh sel stop này, cắt lỗ được đặt trên đỉnh của nến Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng. Xem Hình 10.5 là một ví dụ về một giao dịch Đuổi Chuột Túi Thuận Xu Hướng giảm giá trên biểu đồ D1 của cặp USD/CAD.

HÌNH 10.5 Giao dịch Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng được quản lý rất giống cách với giao dịch Đuôi Chuột Túi tiêu chuẩn. Lệnh sell stop được đặt dưới đáy của nến Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng. Cắt lỗ được đặt trên đỉnh của nến Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng giảm giá này trên biểu đồ D1 của cặp USD/CAD. Thị trường giảm hơn 1.000 pip sau khi Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng này xuất hiện. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Giao dịch với Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng tăng giá cũng tương tự với giao dịch Đuổi Chuột Túi tăng giá tiêu chuẩn. Khi thị trường xuất | hiện Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng, bạn có thể quản lý giao dịch này như cách bạn làm với một giao dịch Đuôi Chuột Túi tăng giá bình thường. Bạn có thể đặt buy stop trên đỉnh của Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng. Cắt lỗ ở đầu kia của đuôi. Với một Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng tăng giá, cắt lỗ được đặt ở dưới đáy (xem Hình 10.6).

[maxbutton id=”2″ ]

Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng sẽ thường xuất hiện trên một vùng quan trọng. Hãy xem biểu đồ D1 của cặp AUD/USD trong Hình 10.6.
Thị trường tạm dừng ở vùng 0.9650. Vài cây nến gặp sự hỗ trợ trên vùng 0.9650 trước khi Đuổi Chuột Túi Thuận Xu Hướng tăng giá xuất hiện.

HÌNH 10.6 Nến Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng tăng giá này xuất hiện trên biểu đồ D1 của cặp AUD/USD, gợi ý là thị trường sẽ sớm tăng giá cao hơn. Trong hai ngày thị trường Công 175 pip cao hơn kể từ điểm kích hoạt giao dịch. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

HÌNH 10.7 Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng tăng giá này trên biểu đồ H4 của cặp GBP/CHF Có nhiều đặc trưng của mô hình Đuôi Chuột Túi tiêu chuẩn. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng này cung cấp một bằng chứng, rằng thị trường sẵn sàng bắt đầu tăng giá lại. Sau Đuổi Chuột Túi Thuận Xu Hướng xuất hiện, thị trường tăng 317 pin trong 2 ngày tiếp theo.

Thêm một số ví dụ về thiết lập giao dịch với mô hình Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng sẽ giúp bạn xác định sự khác biệt giữa một Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng tốt và một Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng tối.

Trong Hình 10.7, thị trường xuất hiện một Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng tăng giá đẹp trên biểu đồ H4 của cặp GBP/CHF. Hãy chú ý cách Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng này có tất cả các đặc trưng của Đuôi Chuột Túi tiêu chuẩn trừ quy tắc “khoảng trống bên trái”. Đuôi nến đầm ra bên ngoài phạm vi của các cây nến bên cạnh, nhưng vì thị trường đang | trong một xu hướng giảm mạnh, có rất ít khoảng trống bên trái cho Đuổi Chuột Túi Thuận Xu Hướng.

[maxbutton id=”2″ ]

Các Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng sẽ hiếm có khoảng trống bên trái vì chúng xảy ra trong xu hướng, vì vậy sẽ | luôn có hành vi giá ở phía bên trái. Tuy nhiên, Đuổi Chuột Túi Thuận Xu Hướng nên đâm vượt ra ngoài hành vi giá biến động rối rắm gần đây.

Ngoài ra, thì các quy tắc Đuôi Chuột Túi tiêu chuẩn được áp dụng. Hãy chú ý giá mở cửa và đóng cửa của Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng đều một phần ba đáy của nến. Giá mở cửa và đóng cửa của Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng nằm trong biên độ cây nến trước. Cây nến tiếp theo giao dịch cao hơn đỉnh của Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng sẽ khớp lệnh buy stop.

HÌNH 10.8 Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng giảm giá này trên biểu đồ D1 của cặp CHF/JPY không xuất hiện trên một vùng. Tuy nhiên, các cây nến ngay bên trái của Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng có đỉnh giống nhau, và vì vậy chúng xác định một tiểu vùng. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng duy trì tất cả các đặc trưng của mô hình Đuổi Chuột Túi tiêu chuẩn, khác biệt duy nhất là nó xuất hiện sau một giai đoạn tạm dừng của một thị trường có xu hướng mạnh.

Bạn có thể chú ý rằng thiết lập Đuổi Chuột Túi Thuận Xu Hướng trên | biểu đồ khung thời gian D1 của cặp tiền tệ AUD/JPY (Hình 10.8) không nằm trên một vùng. Điều này làm Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng trở nên độc đáo, nó là một thiết lập giao dịch tinh gọn không phải luôn thấy trên một vùng.

Tuy nhiên, dưới hầu hết tình huống một tiểu vùng sẽ được thấy ở điểm thị trường tạm dừng ngay trước Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng. Hãy chú ý cách các đỉnh của các cây nến này gần đây của Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng.

Vì vậy, sự co hẹp của các cây nến trước Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng tạo một tiểu vùng, và Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng giảm giá vượt lên bên trên tiểu vùng này. Rõ ràng là các thiết lập Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng lý tưởng sẽ đi kèm với một vùng lớn, nhưng điều này không quá cần thiết.

CẨN THẬN CÁC BẪY CHO ĐUÔI CHUỘT TÚI THUẬN XU HƯỚNG

Khi bạn hiểu rõ về Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng, bạn có thể muốn giao dịch chứng mọi lúc. Các thiết lập này không xảy ra thường xuyên đơn giản vì thị trường không thường xuyên có xu hướng. Hãy cẩn thận, Có nhiều thiết lập trông như Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng nhưng lại không lý tưởng. Đây là một số lỗi phổ biến các nhà giao dịch tinh khi tìm các thiết lập Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng.

Các Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng phải đâm ra ngoài vùng giá có hẹp. Nếu nến Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng không có đuôi đâm ra ngoài khi thị trường tạm dừng, thì nó không phải là một Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng lý tưởng (xem Hình 10.9).

Các Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng tốt nhất sẽ xuất hiện trong một giai đoạn tạm dừng của xu hướng thị trường. Nếu một Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng xuất hiện sau một giai đoạn điều chỉnh lớn, nó có thể là một dấu hiệu rằng xu hướng đã kết thúc.

HÌNH 10.9 Mô hình Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng nên đâm ra ngoài các hành vi giá gần đây. Các Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng cùng các nến khác không phải là các thiết lập xác suất cao. Nến này trên biểu đồ D1 của cặp AUD/JPY không đâm ra ngoài vùng giá co hẹp, vì vậy nó không phải là một Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng lý tưởng. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Hãy cẩn thận với các Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng xuất hiện sau một lần điều chỉnh lớn, chúng có thể không phải là các giao dịch Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng lý tưởng (xem Hình 10.9 và 10.10).

[maxbutton id=”2″ ]

Các Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng là một cách thức tuyệt vời để | nhảy vào một xu hướng mạnh. Đây là vài điều cần nhớ khi tìm kiếm các Đuổi Chuột Túi Thuận Xu Hướng.

HÌNH 10.10 Biểu đồ H1 của cặp USD/CHF có một Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng tăng giá. Tuy nhiên, thị trường đã giảm quá xa. Các Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng tốt nhất xuất hiện sau một lần tạm dừng, Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng này không lý tưởng vì nó xuất hiện sau một lần điều chỉnh sâu. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp)

Các đặc trưng của mô hình Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng giảm giá:

 • Thị trường đang trong một xu hướng giảm giá.
 • Thị trường tạm dừng và vài cây nến xuất hiện trong một vùng giá Co hẹp nhỏ.
 • Một Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng xuất hiện bên trên vùng giá co hẹp.
 • Cắt lỗ được đặt trên đỉnh nến.
 • Sell stop được đặt dưới đáy nến.
 • Thị trường giảm thấp hơn đáy của Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng giảm giá.
 • Vùng gần nhất là vùng chốt lợi nhuận .

Các đặc trưng của Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng tăng giá:

 • Thị trường đang trong một xu hướng tăng giá.
 • Thị trường tạm dừng và vài cây nến xuất hiện trong một biên độ Có hẹp nhỏ.
 • Một Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng xuất hiện bên dưới vùng giá co hẹp.
 • Cắt lỗ được đặt dưới đáy nến.
 • Buy stop được đặt trên đỉnh nến.
 • Thị trường tăng cao hơn đỉnh của Đuổi Chuột Túi Thuận Xu Hướng tăng giá.
 • Vùng gần nhất là vùng chốt lợi nhuận.

Các Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng tối ưu có các đặc trưng này:

 • Đuôi của Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng đâm ra ngoài vùng giá co hẹp
 • Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng xuất hiện trên một vùng quan trọng.
 • Thị trường không điều chỉnh nhiều trước khi xuất hiện Đuổi Chuột Túi Thuận Xu Hướng.

Sau vài lần thử, bạn có thể trở nên thoải mái với Đuổi Chuột Túi Thuận Xu Hướng. Hãy nhớ rằng mục tiêu của Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng là bắt xu hướng thị trường sau khi thị trường quyết định tạm dừng. Nếu bạn giữ mục tiêu này trong đầu bạn sẽ thấy rằng Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng là một phương pháp tuyệt vời để nhảy vào một xu hướng mạnh.

Trong Chương 11 bạn sẽ học các chiến lược thoát lệnh giao dịch khác để bắt được lợi nhuận trong các thị trường có xu hướng; đây có thể phù hợp lý tưởng cho các thiết lập Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng.

[maxbutton id=”2″ ]

Trả lời

Main Menu