Ý tưởng giao dịch: BTCUSDT: Bullish Fakey – ngày 8 tháng 11 năm 2022

Tiêu chuẩn Chúng tôi sử dụng Biểu đồ đóng New York Tất cả các biểu đồ là thời gian hàng ngày Ghi chú quan trọng Các quy tắc hàng đầu để giao dịch thành công Hiểu được tầm quan trọng của từng quy tắc giao dịch này và cách chúng hoạt động cùng nhau, có thể giúp một nhà giao dịch thiết lập một hoạt động kinh doanh thương mại khả thi. Giao dịch là công việc khó khăn, và các nhà giao dịch có kỷ luật và kiên nhẫn để…

Read More